Změna tématu v červnovém semináři

28. 03. 2012

Přijetí Zákona o mediaci, který je součástí aktuálních legislativních změn, je dosud v procesu schvalování. Z toho důvodu předpokládáme zařazení semináře na toto téma v programu na druhé pololetí 2012.

Vážení kolegové personalisté a manažeři!

Zařazujeme aktuálně téma „POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PO NOVELE ZP S ÚČINNOSTÍ PO 1. 1. 2012“, které vyšlo z požadavků účastníků seminářů.

Pozvánku na seminář na 14. 6. 2012 obdržíte v měsíci květnu 2012.
V Chomutově 26. 3. 2012

za RS KPČR
PhDr. Jaroslav Dostál