Zkoušky k získání certifikátu PERSONÁLNÍ MANAŽER se uskutečnily dne 25. dubna

28. 04. 2019

Zkoušky k získání certifikátu PERSONÁLNÍ MANAŽER, pořádané pod záštitou Národního vzdělávacího fondu se uskutečnily dne 25. dubna 2019..

Zkouška se skládala z řady otázek z oblasti měkkých i tvrdých dovedností, s přihlédnutím k aktuálním změnám v pracovním právu. Úspěšní účastníci získali certifikát Personální manažer. Zkouška měla dvě části: 1. část = test, 2. část = vysvětlení k těm oblastem, ve kterých se vyskytly odlišné názory jednotlivých kandidátů od správných odpovědí.

Při závěrečných zkouškách se ukázalo, že všichni zájemci o získání tohoto cestifikátu byli pro závěrečné zkoušky dobře připraveni. Po první části, kde bylo možné získat maximálně 95 bodů, byly testy jednotlivých účastníků vyhodnoceny a celkově lze shrnout výsledky následovně:

 - nikdo nezískal plný počet bodů

- nikdo neobdržel méně než 80 bodů (dolní limit úspěšnosti)

- výsledné hodnocení u všech účastníků bylo mezi 81 a 91 body

- všichni kandidáti získali certifikát.

Ve druhé části zkoušek - obecná rozprava - objasnění případných omylů kandidátů, ve vztahu ke správným řešením. Týkalo se hlavně dvou oblastí.

Několik fotografií z průběhu zkoušek je možno stáhnout - ZDE

Komentáře