Zápis ze zasedání výboru a DR Klubu personalistů ČR 2. února 2017


 Průběh jednání:

1. J. Března informoval o úspěšném převzetí projektové dokumentace, účetnictví a hmotného majetku (dataprojektor) od odvolané ředitelky sekce Region Morava a Slezsko, p. s. Ing. Jany Křenové, které se uskutečnilo 27. 1. 2017 v Ostravě. Dokumentace a dataprojektor byly uskladněny na adrese Klubu v Březové - Olešku.

2. J. Filip představil svého nástupce Ing. Václava Krčmáře ze společnosti DIAMO, státní podnik.

3. Tvorba finančního plánu na rok 2017.

4. Příprava na shromáždění členů 9. 3.

5. Příští zasedání výboru a DR proběhne před Shromážděním členů 9. 3. od 9.00 do 10.00 v místnosti C 309.