Zápis ze zasedání výboru a DR Klubu personalistů ČR 13. června 2017


 Zápis ze zasedání výboru a dozorčí rady Klubu personalistů ČR, z. s.
13. 6. 2017


Přítomni: Ing. Milan Beneš, Ing. Jaroslav Berka, Mgr. Jan Března, PhDr. Jaroslav Dostál, Bc. Věra Reslová, Mgr. Martin Stolín, PhDr. Pavel Škorpil, Bc. Adéla Vaňharová


Nepřítomni: PhDr. Ludmila Jelínková, Ing. Stanislav Lidmaňský, PhDr. Pavel Škorpil, PhDr. Bohdana Vybíralová


Zapsala: Adéla Vaňharová

Průběh jednání:


1. Shrnutí akcí, které v posledních dvou měsících, informování o stavu účtu a nových členech – České pojišťovně, a. s. a proHR leaders, s. r. o.

2. Shrnutí akcí plánovaných na druhou polovinu roku.


3. V rámci snahy o větší propojení Klubu s širší zainteresovanou veřejností je plánováno pravidelně publikovat jak v klubovém Zpravodaji, tak na webových stránkách Klubu články na aktuální či jinak zajímavá témata, očekává se, že coby jejich autoři se postupně vystřídají všichni členové výboru, popř. dozorčí rady. Pod webovými články a informacemi o uskutečněných akcích na webu bude prostor pro diskuzi a hodnocení, plánováno je rovněž umístění ankety a inzerce na domovskou stránku. O nových příspěvcích bude členská základna a další kontakty z klubové databáze informováni mailem. O rozšířené podobě webu se v současnosti jedná s vývojářem stránek M. Loužeckým.

4. V rámci strategie rozšiřovaní nabídky a zvýšení prestiže Klubu by bylo rovněž vhodné, kdyby byli (zatím alespoň někteří) členové výboru garanty na konkrétní téma či oblast, k němuž by v případě zájmu mohli poskytnout odborné poradenství.


5. Příští zasedání výboru a DR bude 7. 9.