Zápis ze zasedání výboru a DR Klubu personalistů ČR 10. ledna 2017


 Průběh jednání:


1.) Naplánování 9 akcí na první polovinu roku 2017.
První bude seminář JUDr. Radovana Bernarda a JUDr. Kláry Šléglové, LL.M.: Ochrana osobních údajů GDPR 25. 1. od 13.00 do 15.30 v budově Kooperativy v pražském Karlíně.

2.) V lednu získal Klub dva nové členy: SEMIS spol. s. r. o. (vzdělávací společnost, Praha) a Anderson Willingen (executive search a kariérní management, Praha).

3.) Zrušení sekce Region Morava a Slezsko, p. s.: J. Března se 27. 1. sejde v Ostravě s Ing. Křenovou za účelem předání projektové dokumentace, účetnictví a technického vybavení (dataprojektor, tiskárna).

4.) Probrání možností v oblasti dotací ze strukturálních fondů.

5.) Na příští zasedání výboru a DR přinese každý svůj návrh kandidáta do ankety Manažer roku.

6.) Příští zasedání výboru a DR se uskuteční 2. 2. od 9.30 v místnosti C 304.