Zápis ze zasedání výboru a DR 8.2.2018


 

Průběh jednání:

1. Výbor kooptoval Renátu Březnovou jako novou členku výboru KPČR.

2. Do funkce prezidenta Klubu personalistů ČR, z. s. byl podle čl. IV, odstavce 2. Stanov Klubu plným počtem hlasů zvolen Mgr. Martin Stolín. Hlasovali: Ing. Stanislav Lidmaňský, Bc. Věra Reslová, PhDr. Pavel Škorpil.


3. Datum Shromáždění členů bylo stanoveno na 18. 4. od 10.00.

4. Příští zasedání výboru se uskuteční 8. 3. od 9.30.