Zápis ze zasedání výboru a dozorčí rady dne 30. listopadu 2018


Přítomni:
za výbor: pp. R. Březnová, S. Lidmaňský, V. Reslová, P. Škorpil
za dozorčí radu: pp. M. Beneš, J. Berka, B. Vybíralová
jednání se nezúčastnili: pp. J. Dostál (omluven), M. Stolín

Hlavní body jednání:

 I. Aktuální situace KPČR
Členové výboru a dozorčí rady zhodnotili stávající situaci:
1) nečinnost KPČR od poloviny roku 2018 (odchod projektové manažerky A. Vaňharové, žádné akce nenaplánovány na období září – prosinec 2018),
2) chybějící komunikace s členy, chybí aktuální přehled o členech (výbor a DR nemají k dispozici podklady – údajně předány sl. Vaňharovou při ukončení zaměstnání p. Stolínovi),
3) chybí dokumentace za poslední cca 3 roky (podle prohlášení pana M. Stolína ji má předanou od A. Vaňharové?),
4) chybí předávací protokoly ohledně movitého majetku (má pan Stolín? )
5) žádný z přítomných nemá přístup k „firemní“ emailové adrese,
6) nepřehledná historie plateb na/z bankovního účtu,
7) nevychází Zpravodaj KPČR.

II. Možnosti řešení:

Členové výboru a dozorčí rady projednali možná řešení zajištění činnosti klubu
1) účastníci schůze mají zájem znovu aktivizovat činnost Klubu,
2) obnovit komunikaci s členskou základnou, udržet a perspektivně zvýšit počet členů,
3) aktivizovat zájem členů o setkávání (jedno a vícedenní akce, P. Škorpil nabízí zorganizovat 1,5 denní akci v Lounech).


III. Kroky, které je nezbytné podniknout, úkoly:

1) členství na rok 2019 bude zdarma jako kompenzace za současnou nečinnost, platí pro nově získané i staronové členy,
2) až do vyřešení krizové situace je P. Škorpil pověřen řízením výboru, do výroční schůze 2019 je zapotřebí kooptovat nové/ho člena/y výboru včetně člena s potenciálem být prezidentem. V průběhu příštího roku je nutné „omladit“ výbor KPČR,
3) pp. Beneš a Škorpil se sejdou s p. Stolínem co nejdříve za účelem předání podkladů,
4) M. Beneš má za úkol zjistit stav vývoje na bankovním účtu a možnost přístupu k emailové adrese KPČR (info@klubpersonalistu.cz),
5) J. Berka nechá zastavit posílání korespondence na starou adresu v Jankovcově 13,
6) bude zaktualizována databáze členů dle skutečného stavu, všichni tito členové (příslušní představitelé subjektů) budou osloveni,
7) vydáme nové číslo Zpravodaje, ve kterém bude pravdivě vysvětlena stávající situace a navrhnuto řešení včetně nabídky akcí na 1. pololetí 2019. Členové výboru a DR podle možností přispějí do tohoto čísla, které musí vyjít do 17.12.2018. P. Škorpil i ostatní se budou informovat na možnosti grafického zpracování,
8) perspektivně (po novém roce) bude hledána posila pro administrativní záležitosti – výše pozice a náplň práce budou definovány na počátku 2019 (závisí na vývoji členské základny, individuálních schopnostech potenciálních kandidátů atd.)

Usnesení výboru KPČR:

Výbor odvolává Mgr. Martina Stolína z funkce prezidenta KPČR ke dni doručení odvolání.
Hlasování: pro všichni zúčastnění členové výboru, nikdo se nezdržel.

Termín příštího zasedání: 18. 12. 2018, Lomnického 5

Zapsali: V. Reslová + P. Škorpil