Zápis ze zasedání výboru a dozorčí rady dne 15. prosince 2018


Přítomni: S. Lidmaňský, M. Beneš, P. Škorpil, J. Dostál, R. Březnová
Omluveni: B. Vybíralová, J. Berka, V. Reslová
Jednání řídil: Pavel Škorpil

Hlavní body jednání:

 1) Dohodnuta schůzka pp. Beneše a Škorpila s p. M. Stolínem dne 27.12.2018 v 10:00 hod – předání agendy.

2) Výboru předložena kopie předávacího protokolu při převzetí věcí od sl. A. Vaňharové – za výbor pověřen převzetím M. Stolín (viz zápis ze schůze 24.5.2018) – k předání došlo v červnu, ale výbor dosud neobdržel žádnou relevantní informaci.

3) Přístup k bankovnímu účtu – p. Škorpil navštíví Komerční banku – potřeba předtím zajistit zplnomocnění od výboru (připravit pro lednovou schůzi).

4) Přístup na emailovou adresu, případné další dosud neuvolněné přístupy – dát nejméně 1 dalšímu (členu výboru) kromě výkonného ředitele, případně 2 členům výboru a DR (eliminovat riziko podobné situaci po úmrtí p. Březny a odchodu sl. Vaňharové).

5) Program na 1. pololetí 2019:
a. S. Lidmaňský – seminář k aktualizaci zákoníku práce – téma bude upřesněno.
b. P. Škorpil – zorganizuje klubové setkání v Lounech (1 – 2 dny) spojené s návštěvou závodu firmy Fujikoki Czech. Předběžně dohodnuta participace fy. Edost (J. Dostál) – téma bude upřesněno.
c. 1 – 2 další akce?

6) Po Novém roce komunikovat se stávajícími členy, zjišťovat jejich zájem a potřeby.

7) Obsazení místa výkonného ředitele, případně koordinátora – k diskusi na lednové schůzi. Možnost zřízení společensky účelného pracovního místa – podmínky, udržitelnost? – PŠ se bude informovat.

8) Příští termín schůze: navrhováno 31.1.2019

Zapsal: Pavel Škorpil