Zápis ze zasedání výboru a dozorčí rady 6. září 2018


Přítomni: Mgr. Martin Stolín, Ph.D., Ing. Milan Beneš. Ing. Jaroslav Berka, PhDr. Ing. Stanislav Lidmaňský, Bc. Věra Reslová.
Omluveni: Ing. Renáta Březnová, PhDr. Pavel Škorpil, Mgr. Bohdana Vybíralová, PhDr. Jaroslav Dostál

Průběh jednání:
1. Předseda dozorčí rady Ing. Milan Beneš požádal prezidenta Mgr. Martina Stolína o kontrolu obsahu flešů předaných od předchozí výkonné ředitelky paní Vaňharové s cílem provést analýzu uložených dat a vytřídění dle aktuálního možného upotřebení a sestavení adresářů.
Toto provede prezident Mgr. Martin Stolín a výsledek předloží na dalším zasedání výboru a dozorčí rady.

2. Dále byl uložen úkol prezidentu Klubu o pravidelnou kontrolu emailové pošty a provést zaplacení služebního telefonu do doby předání nové výkonné ředitelce. Dále uskutečnit jednání se správcem webu o dalším provozu a nákladech. Také byl uložen úkol kontaktovat daňového poradce pana Ing. Ptáčka a projednat s ním další spolupráci při správě účetnictví a daní.

3. Výbor pověřil všechny své členy úkolem, prověřit své odborné kontakty a navrhnout možná témata a přednášející lektory. Termín zaslání návrhů 2.10.2018 na adresu prezidenta Klubu.

4. Prezident Mgr. Martin Stolín ústně představil kandidátku na výkonnou ředitelku a zajistil rozeslání CV uchazečky s tím, že bude pozvána na další zasedání výboru a dozorčí rady k představení se.

5. Prezident Klubu navrhl spolupráci s Unií zaměstnavatelských svazů a byl výborem pověřen k projednání možné spolupráce s prezidentem UZS panem Jiřím Horeckým a provedením pozvání pana prezidenta na další zasedání.

6. Dále byl formulován úkol pro (budoucí) výkonnou ředitelku: provést kontrolu aktuality adresářů členů Klubu personalistů, se současnou kontrolou zaplacení členských příspěvků za rok 2018.

Další zasedání se uskuteční dne 9. října 2018, od 10:00 hodin. Místo bude prezidentem Klubu upřesněno. V případě, že se nepodaří zajistit nové místo, jednání bude opět na adrese Lomnického 5 (v prostoru za recepcí).
Zapsal: Mgr. Martin Stolín