Zápis ze zasedání výboru a dozorčí rady 24. 5. 2018


 Průběh jednání:


1. Rekapitulace finančního stavu: stav na běžném účtu (XXXXX Kč), částka za dosud zaslané členské příspěvky (XXXXX Kč), za úhradu zkoušek Personální manažer (XXXXX Kč), diskuze nad dosavadními výdaji.
2. K 23. 5. zaplatilo členský příspěvek XXorganizací a YY individuálních členů.
3. A. Vaňharová zašle všem tabulku stávajících členů.
4. Diskuze nad další činností Klubu.
5. V souvislosti s odchodem A. Vaňharové z funkce projektové manažerky k 31. 5. je třeba začít hledat jejího nástupce.
6. A. Vaňharová se domluví s M. Stolínem na termínu předání agendy a hmotného majetku.
7. Příští zasedání výboru a DR se uskuteční 21. 6. od 9.00 v budově Pankrác House, Lomnického 5.