Zápis ze zasedání výboru a dozorčí rady 18. 4. 2018


 Průběh jednání:

1. Diskuze o dalším směřování Klubu a změně jeho dosavadní činnosti. Přítomní se shodli, že současný koncept je dlouhodobě nevyhovující a je potřeba najít nový. Za tímto účelem vypracuje A. Vaňharová návrh nové strategie, který zašle členům výboru do 2. 5. a ti jej posléze prodiskutují na schůzce k tomu určené.

2. Odborné poradenství členů výboru poskytované členům: A. Vaňharová doplní na webové stránky oblasti, v nichž je poradenství poskytováno. Padl návrh doplnit je proklikem na objednávkový formulář. Napřed je však třeba stanovit počet konzultací, které lze v rámci ročního členství čerpat zdarma, stanovit cenu konzultací objednaných nad zmíněný limit a cenu pro nečleny.

3. Plán rozpočtu na rok 2018: výbor doporučil vyrovnaný rozpočet počtem čtyř hlasů.

4. Test personální manažer: A. Vaňharová doplní do verze testu, kterou zaslal Ing. Lidmaňský 16. 4., otázky zaslané Mgr. Stolínem. Vzhledem k vysokému počtu otázek v testu nebude do zkoušek zařazena případová studie. V případě, že by účastnice zkoušky měly po vyhodnocení testu dotazy týkající se jednotlivých otázek, budou jim ve lhůtě jednoho dne zodpovězeny e- mailem jejich autory.

5. Webové stránky Klubu: A. Vaňharová zjistí, zda je možné vkládat na domovskou stránku větší počet inzertních bannerů, aniž by bylo nutné celý web přesunout do redakčního systému Wordpress, jak navrhoval i s ohledem na jejich budoucí bezpečnost a správné zobrazování v tabletech a mobilních telefonech jejich administrátor M. Loužecký.
Dále na základě upozornění S. Lidmaňského doplní ve stanovách chybějící mezeru mezi odstavci 5. a 6. V článku V.

6. A. Vaňharová požádá Ing. Ptáčka, aby do výčtu svých činností v pracovní smlouvě zařadil také zodpovědnost za správnost údajů Klubu v obchodním rejstříku.

7. Příští zasedání výboru se uskuteční 24. 5. od 10.30 v budově Pankrác House.