Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 9. 6. 2011


Schůze výboru tentokráte probíhala během Klubového setkání v Hejnicích, někteří členové výboru byli požádáni o názor na projednávané záležitosti i mimo schůzi. Jednání zahájila víceprezdentka Klubu Dr. Krupičková. Výkonná ředitelka informovala o stavu finančních prostředků. Novým členem Klubu se stala s.r.o. MSV Studénka – do 50 zaměstnanců. Zájem o členství projevil jednatel vzdělávací společnosti Image Lab, s.r.o., Dr. Kalenda a dále o individuální členství Jaroslava Josková – zaslán formulář přihlášky. Dále výkonná ředitelka informovala o akcích, které bylo nutné zrušit pro malý zájem: Poradenský seminář Stres s lektorkou Irinou Malinovou a praktický seminář v ORP Centru. Výzva, kterou Klub chtěl využít je koncipována jen pro jeden zaměstnavatelský subjekt a jeho zaměstnance, nelze jej tedy získat. Byla projednáno zabezpečení listopadového Klubového setkání v Kooperativě Modřice. Pracovní skupina k přípravě autorizačního řízení pro NSK ve složení: Beneš, Petermann, Dostál, Škorpil, Smrčková prozatím odložila svá jednání, vzhledem k prodlevě práce NUOV. Dr. Dostál informoval, že Hospodářská komora má již autorizaci na více než 30 kvalifikací. 30% slevu na vložném na HR Meeting, který pořádala Economia s PWC dne 7. června v Praze, využila 1 členka Klubu. Na schůzi byla projednána příprava výročí a konference. Známky k 20. výročí Klubu jsou připraveny, cena k prodeji 200 Kč za aršík. Byla vyrobena propagační roleta, již byla použita na HR Meetingu. O pomoc s přípravou seznamu čestných hostů požádala výkonná ředitelka i Ing. Berku, Ing. Salzbrunna, Ing. Adámka. V odpoledním programu vystoupí rektorka VŠFS, možný je duel Ing. Kalety s účastníky na téma měřitelnost nákladů na vzdělávání. Výbor projednal a rozhodl zařadit do programu činnosti Klubu na poslední srpnový týden seminář o chystané novele zákoníku práce, lektor Mgr. Zdeněk Schmied (MPSV),a uspořádat klubové setkání ve dnech 15. a 16. 9. na téma Finance pro nefinančníky vPřibyslavi. Výbor rozhodl uspořádat další schůzi ještě v měsíci červenci, a to ve čtvrtek 14. července od 9.30 v prostorách sekretariátu Klubu. Zapsala: L. Smrčková