Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 9. 12. 2010


Přítomni: Dr. Filip, Dr. Dostál, Ing. Konečný, Dr. Krupičková, Dr. Škorpil, Ing. Vostrovská,
Ing. Beneš
Omluveni: Mgr. Března, p. Dlabačová, Mgr. Vybíralová,

Jednání zahájil viceprezident Dr. Filip.Výkonná ředitelka informovala o uskutečněných akcích, stavu finančních prostředků a členské základny. Faktury na členské příspěvky za rok 2011 jsou postupně rozesílány.
Z jednání mezi schůzemi:
Probíhají práce expertních skupin pro tvorbu dílčích kvalifikací personalista/personalistka.
Výbor projednal návrhy na nové členy výboru.
Příprava oslav 20. výročí založení Klubu personalistů ČR, o. s.
Výročí bude připomenuto zejména při shromáždění členů a na konferenci. Bude připraveno CD/DVD s historickými materiály. Do Zpravodaje budou připraveny vzpomínkové materiály. Bylo by dobré, kdyby členové výboru napsali svými příspěvky. Připomenut bude i vznik regionálních sekcí a jejich současná činnost. –
Plán práce na rok 2011
Shromáždění členů
Návrh termínu: Středa 23. 2. nebo 9. 3. nebo 16. 3. v Kooperativě – výkonná ředitelka prověří možnosti.
Klubová setkání
14. – 15. dubna – Lázně Kunratice – personální marketing
16. – 17. června – Hejnice – emoční inteligence
15. – 16. září – Zámek Lobeč + ochutnávka vín
24. – 25. listopad – Přibyslav ??
Poradenské semináře
Zaměstnávání cizinců – dr. Bernard
Finance pro nefinančníky – ing Konečný ?
Stres a jak na něj – dr. Praško
Legislativní změny (aktuálně podle stavu projednání a schvalování v Parlamentu)
Zákoník práce
Důchodové zabezpečení
Sociální otázky
Benefitní problematika …..

Praktické semináře
Návštěva v ORP centru Praha Strahov
Tréninkové středisko Škoda-Auto ???? opět s otazníky
Výroční konference – konec září – čtvrtek 22. 9. 2011? -
Návrh rozpočtu na rok 2011 po drobných úpravách byl návrh schválen k předložení shromáždění členů.
Různé:
Výbor projednal a schválil návrh Dr. Krupičkové, která by ráda začala vyvíjet aktivity k možnému založení odborné sekce k problematice mezinárodního HR.
Dr. Dostál projedná účast Klubu při přípravách a propagaci konference o zaměstnávání OZP, která se uskuteční v dubnu 2011 – možnost reciproční propagace Klubu.
Příští schůze výboru:
Čtvrtek 13. 1. 2011 v 9.30 v sekretariátu Klubu
Zapsala: L. Smrčková