Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 9. 12. 2009


Přítomni: Mgr. Března, Dr. Krupičková, Dr. Filip, Dr. Škorpil, Ing. Vostrovská, Dr. Dostál
za DR: Ing. Beneš, Mgr. Vybíralová,
Omluveni: Ing. Konečný
p. Dlabačová

Jednání zahájil prezident Klubu, výkonná ředitelka pak informovala o stavu členské základny a stavu finančních prostředků:
Noví členové:
Raytheon Training International GmbH
B.I.B.S., a.s., Brno
Dále předložila vyúčtování akcí Klubu za listopad 2009
Výkonná ředitelka informovala o jednáních mezi zasedáními výboru.
Proběhla informativní schůzka na Hospodářské komoře hl. m. Prahy, jejímž cílem bylo obnovení vztahů mezi HK a Klubem. Schůzky sez účastnili ing. Berka, ing. Beneš, Mgr. Smrčková.
Jednání s firmou AXIS4, která na klíč vytváří dotazníky pro firmy. Možná prezentace produktů firmy na některém Klubovém setkání, případně „Ochutnávka“.
Vedoucí regionálních sekcí byli požádáni o názor na účast Klubu ve výběrovém řízení na grant ve výzvě 53 MPSV.
Hodnocení konference
Konference Personalistika on-line byla hodnocena vesměs kladně. V roce 2010 by Klub měl uspořádat konferenci ve stejných prostorách na VŠFS (Dr. Krupičková upozornila na potřebu úprav sezení).
Termín – čtvrtek 30. září 2010 – Mgr. Března projedná předběžně, je-li tento termín možný.
Téma: zatím v návrzích – controlling, hodnocení pracovníků, personální marketing…
Harmonogram akcí na příští rok
Návrhy k diskusi
Klubová setkání – duben, červen, září, listopad
Zdislavice, Nasavrky, Přibyslav
Témata
- Závodní stravování
legislativa, odpisy, úroveň, zdravá výživa
Eurest, poradkyně pro zdravou výživu
- Komunikace uvnitř firmy, výzkumy spokojenosti zaměstnanců, Benefity
Axis4, s.r.o., Benefity a.s.
- Emoční inteligence, koučování
Ing. Hana Havlová. Ing. Marta Petrášová
- Talent Management
Včelařské učiliště Nasavrky –Prohlídka učiliště, vystoupení dětského pěveckého souboru, košíkář p. Úzký

Poradenské semináře
- Odškodňování pracovních úrazů
- Pracovně právní vztahy s cizím prvkem – modelové situace
- Sociální pojištění
- JUDr. Bořivoj Šubrt v otázkách a odpovědích
- Bezpečnost práce
- DC, výběr a testování zaměstnanců v prostorách firmy Monster, s.r.o., Praha
Praktické semináře
Duben
Škoda Auto –Tréninkové centrum, Adaptační centrum, montážní linka, učiliště
Květen
Botanická zahrada – Komunikace Dr. Ivana Hospodářová – multikulturální vztahy, ukázka japonské vazby květin, prohlídka skleníku
Říjen
Jižní Morava – Kvalifikační matice a týmová práce, zapojování nových pracovníků
Armaturka Hodonín
SR – Slovenská energetika – ve spolupráci se Vzdělávací agenturou Intenzíva
Únor
Hory a lyže Bezpečnost práce

Výkonná ředitelka připraví harmonogram akcí na příští zasedání výboru.
Výbor projednal termín Shromáždění členů. Mgr. Března nabídl uspořádat Shromáždění členů stejně jako v roce 2009 v prostorách Kooperativa Pojišťovny.
Příprava rozpočtu na rok 2010 byla přeložena na příští schůzi.

Příští schůze výboru:
Čtvrtek 7. ledna 2010 v 9.30 v sekretariátu Klubu.
Zapsala: L. Smrčková