Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 8. 9. 2011


Jednání zahájil víceprezdent Klubu Dr. Filip. Výkonná ředitelka informovala o stavu finančních prostředků a změnách v členské základně, zájem o členství projevila jazyková škola One ToOne, zaslána přihlášky Další informace: Na konferenci potvrdilo účast 48 účastníků. Info o konferenci v HRM 4/11. rozesílka členům ČMA s příslibem stejného vložného jako pro členy Klubu, dohoda s Ivitera a LMC o informování o akci. Další kolo rozeslání přihlášek spolu se Zpravodajem bylo uskutečněno 2. září. Účastníci dostanou jako dárek volné vstupenky na 14 dní do sportovních areálů od Benefit Sport. Poradenský seminář k zákoniku práce plánovaný na 25. 8. byl zrušen pro nedostatek zájmu. Klubové setkání 15. – 16. září – přihlášeni 2 účastníci. Klubové setkání bylo zrušeno. Pracovní skupina k NSK – další úpravy personalistických kvalifikací podle připomínek MPSV, práce na kvalifikaci specialista pracovně právních vztahů. Skupina pracuje ve složení Března, Beneš, Smrčková. Diskuse k zaměření dalších akcí Klubu v 4. čtvrtletí a na rok 2012 V rámci diskuse bylo hovořeno o možnosti zájezdů, dvouhodinových odborných seminářů, prezentaci Klubu na Facebooku či LinkedInu. Diskuse bude pokračovat i na příštích schůzích. Zapsala: L. Smrčková