Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 7. 10. 2010


Přítomni: Mgr. Března, Dr. Filip, Ing. Beneš
Omluveni: Dr. Dostál, Ing. Konečný, Dr. Krupičková, Dr. Škorpil, Ing. Vostrovská,
p. Dlabačová, Mgr. Vybíralová,

Jednání zahájil prezident Klubu Mgr. Března, výkonná ředitelka pak informovala o stavu finančních prostředků a stavu členské základny
Noví členové: PWC, zájem o členství: Ekostavby Louny, ORP Centrum
Výkonná ředitelka pak informovala o jednáních v uplynulém období mezi schůzemi:
* Probíhají práce expertních skupin pro tvorbu dílčích kvalifikací personalista/personalistka, asistent/ka a mzdový účetní/mzdová účetní.
* Schůzka s ředitelkou Asociace malých a středních firem Ing. Svobodovou – návrh na dohodu o spolupráci a vzájemném informování o akcích – Dr. Filip navrhuje úpravy dohody, odstranit některé formulace.
* Zkoušky Personální manažer pro malý počet přihlášených zrušeny.
* 24. listopadu se koná v Bratislavě Salón dalšieho vzdelavania – Klub je v této akci zapojen jako partner.
Výbor dále projednával situaci v regionální sekci pro MS kraj.
Zhodnocení konference
Program i celkové zajištění konference bylo hodnoceno příznivě. Dík patří Mgr. Březnovi, který předjednal vystoupení Dr. Hůrky, ale i ostatní vystoupení byla zajímavá a přínosná.
Vzhledem k tomu, že Shromáždění členů v roce 2011 bude volebním, je třeba navrhnout nové členy výboru, vzhledem k očekávánému odchodu ing. Konečného, a do dozorčí rady.
Příští schůze výboru:
Čtvrtek 4. listopadu 2010 v 9.30 v sekretariátu Klubu
Zapsala: L. Smrčková