Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 7. 1. 2010


Přítomni: Mgr. Března, Dr. Dostál, Dr. Filip, Ing. Konečný, Dr. Škorpil,
za DR: Ing. Beneš
Omluveni: Dr. Krupičková, Ing. Vostrovská,
p. Dlabačová, Mgr. Vybíralová,

Jednání zahájil prezident Klubu, výkonná ředitelka pak informovala o stavu členské základny a stavu finančních prostředků.
Noví členové:
ADLER Czech, s.r.o., Ústí n. Labem
AGEL, a.s., Prostějov

Výkonná ředitelka informovala o jednáních mezi zasedáními výboru.
Proběhla informativní schůzka na téma výzva MPSV č. 52.
Změna majitelů objektu v Jankovcově ul. 13, nepřinese zatím změnu ve výši nájemného.
Výkonná ředitelka rozešle faktury na členské příspěvky za rok 2010 společně s dopisem prezidenta Klubu a oznámením termínu Shromáždění členů.
Výbor stanovil termín Shromáždění členů čtvrtek 4. března 2010 od 10.00, v zasedací místnosti Kooperativa Pojišťovny v Celetné 25.
Zajištění programu:
Moderace: Dr. Krupičková
Návrhová a mandátní komise: Dr. Dostál, Mgr. Vybíralová, další člen z pléna
Zpráva o činnosti: Mgr. Března
Zpráva o hospodaření v roce 2009 a k návrhu rozpočtu na rok 2010: Mgr. Smrčková
Zpráva kontrolní komise: Ing. Beneš
Prezence: M. Dlabačová

Byl projednán rozpočet na rok 2010, finální verze bude dokončena na příští schůzi, až bude účetně uzavřen rok 2009.
Také definitivní verze plánu akcí na rok 2010 bude předložena na příští schůzi.

Příští schůze výboru: Čtvrtek 4. února 2010 v 9.30 v sekretariátu Klubu.
Zapsala: L. Smrčková

Termíny dalších schůzí: vždy 1. čtvrtek v měsíci od 9.30 hod. v sekretariátu, tedy:
4. března (v den Shromáždění členů), 1. dubna, 6. května, 3. června,
2. září, 7. října, 4. listopadu, 2. prosince