Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 6. 5. 2010


Přítomni: Mgr. Března, Dr. Filip, Dr. Krupičková, Dr. Škorpil, Ing. Vostrovská,
za DR: Ing. Beneš
Omluveni: Dr. Dostál, Ing. Konečný,
p. Dlabačová, Mgr. Vybíralová,

Jednání zahájil prezident Klubu Mgr. Března, výkonná ředitelka pak informovala o stavu finančních prostředků a o stavu členské základny.
Noví členové:
Huisman Konstrukce, s.r.o, Sviadnov
Ing, Petra Horváthová, PhD. odborná asistentka VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakturu za příspěvky 2010 zaplatila i s.r.o. Plaston CR, která původně ohlásila zrušení členství.
V současné době má Klub 56 firemních členů.
Výkonná ředitelka předložila Vyúčtování poradenského semináře 14. 4. 2010 Pracovní úrazy a jejich odškodňování:
Z jednání mezi zasedáními:
Schůzka s poradenskou společností Palatinum, s.r.o., z Prahy, zájem o prezentaci na klubovém setkání v září. Schůzka s společností Your Chance, zájem o spolupráci, uvažují o členství, články do Zpravodaje.
Příprava konference
Potvrzena možnost pronájmu konferenčního centra VŠFS pro konání konference 30. září.
Moderací konference byla pověřena Dr. Iva Krupičková.
Výkonná ředitelka osloví členskou základnu a nabídne vystoupení na konferenci s praktickými zkušenostmi, zajímavými projekty.
Příprava připomenutí 20. výročí vzniku Klubu
Výkonná ředitelka představila návrhy na loga (vybrané návrhy viz příloha).
Ing. Beneš pracuje na historii Klubu a sestavuje seznam osob, které by měly být pozvány na konferenci. Zašle pracovní verzi členům výboru k připomínkám a doplněním.

Příští schůze výboru:
Čtvrtek 3. června 2010 v 9.30 v Podolské vodárně před praktickým seminářem
Zapsala: L. Smrčková