Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 5. 11. 2009


Přítomni: Dr. Dostál, Dr. Filip, Dr. Škorpil
za DR: Ing. Beneš,
Omluveni: Mgr. Března, Dr. Krupičková, Ing. Konečný,
Ing. Vostrovská
p. Dlabačová, Mgr. Vybíralová,

Jednání zahájila výkonná ředitelka a informovala o stavu členské základny a finančních prostředků
Noví členové:
Raytheon Training International GmbH ,Recruit CZ, s.r.o. , B.I.B.S., a.s., Brno .
Další jednání bylo věnováno zabezpečení Konference Personalistika on-line.
Další účastníci (platící) se mohou ještě přihlásit na podkladě další inzerce v denících Vltava-Labe-Press, rozesílky na adresy databáze ČMA a vzdělávacích akcích.
Z dalšího jednání:
Výjezd do Ostravy a jednání s pers. ředitelem Arcelor Mittal – zrušeno.
Datové schránky – občanská sdružení podle zákona schránku mít nemusí..
Úspěšná akce v Arrow Hr. Králové za účasti Dr. Krupičkové, L. Smrčkové.
Jednání s marketingovým ředitelem společnosti Monster.
Bylo projednáno obsahové zabezpečení Klubového setkání 26. a 27. 11.
Na příští jednání výboru by měli členové výboru přinést náměty pro činnost v roce 2010.

Příští schůze výboru:
Středa 9. 12. v 9.30 v sekretariátu Klubu.
Zapsala: L. Smrčková