Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 4. 2. 2010


Přítomni: Dr. Filip, Dr. Krupičková, Dr. Škorpil, Ing. Vostrovská,
za DR: Ing. Beneš
Omluveni: Mgr. Března, Dr. Dostál, Ing. Konečný,
p. Dlabačová, Mgr. Vybíralová,

Jednání zahájila viceprezidentka Klubu Dr. Krupičková, výkonná ředitelka pak informovala
o stavu finančních prostředků a o stavu členské základny:
Nový člen: AGEL, a.s. Prostějov
Výbor žádost projednal a posléze odsouhlasil individuální členství Dr. Iloně Hegerové.

Z jednání mezi zasedáními:
Získání finančních prostředků z ESF výzva č. 52
Přípravný tým se sejde po obdržení vyplněných dotazníků. Ing. Beneš a Mgr. Smrčková se zúčastní semináře, který pořádá MPSV k výzvě č 52 v pátek 5. února.

Ing. Vostrovská nabídla Klubu spolupráci na akcích 1. VOX a.s., výkonná ředitelka projedná možné aktivity s pracovnicemi 1.Vox a připraví nabídku pro členské firmy.

Shromáždění členů
termín čtvrtek 4. března 2010 od 10.00, v zasedací místnosti Kooperativa Pojišťovny v Celetné 25, Praha 1.
Výkonná ředitelka rozešle pozvánky členským firmám i individuálním členům, připraví podklady pro zprávu o činnosti v roce 2009 a zprávu o hospodaření 2009 a návrh rozpočtu 2010.

Příprava rozpočtu na rok 2010
Rozpočet na rok 2010 byl ještě upraven, aby byl vyrovnaný. Viz příloha.

Příprava akcí na rok 2010
Rozprava se věnovala zejména zaměření zářijové konference, zda pokračovat v tematice Personalistika on-line, kdy by byly příspěvky z praktického využívání on-line procesů, další návrhy: personální controlling, komunikace uvnitř firmy. Zazněl i návrh předložit téma konference k projednání v diskusi na Shromáždění členů. Konečné rozhodnutí bylo zatím odloženo.
Příští schůze výboru:
Čtvrtek 4. března 2010 v 9.00 v Celetné 25, Praha 1.
Zapsala: L. Smrčková

Termíny dalších schůzí: vždy 1. čtvrtek v měsíci od 9.30 hod. v sekretariátu, tedy:
4. března (v den Shromáždění členů), 1. dubna, 6. května, 3. června,
2. září, 7. října, 4. listopadu, 2. prosince