Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 4. 11. 2010


Přítomni: Dr. Filip, Ing. Vostrovská, Ing. Beneš
Omluveni: Mgr. Března, Dr. Dostál, Ing. Konečný, Dr. Krupičková, Dr. Škorpil,
p. Dlabačová, Mgr. Vybíralová,

Výbor Klubu personalistů ČR, o.s., se na své schůzi sešel v neusnášeníschopném počtu. Jednání zahájil viceprezident Dr. Filip. Výkonná ředitelka informovala o stavu členské základny, počet firemních členů Klubu se od minulé schůze zvýšil o 2.
Noví členové: PWC, ORP Centrum
Výkonná ředitelka pak informovala o stavu finančních prostředků a předložila vyúčtování zářijové konference.
Z jednání mezi schůzemi:
Probíhají práce expertních skupin pro tvorbu dílčích kvalifikací personalista/personalistka a mzdový účetní/mzdová účetní. Zatím byly úspěšně dokončeny kvalifikace Personální administrativa a Asistent/ka. Do konce roku by měly být vypracovány tři další standardy - pro Vzdělávání, Personální marketing a Odměňování a hodnocení.
Schůzka s Ing. Jiří Kastnerem, MBA z firmy Kasty.cz, dohoda o zapojení Klubu jako partnera Asociace firemních sportů. Účast na Klubovém setkání v listopadu, kde budou další informace o firemních sportovních hrách, firemním dobrovolnictví.
Jednání s LMC
Návrh na nové členy výboru.Na příštím jednání výboru budeme v možných tipech pokračovat.
Na příští schůzi předloží výkonná ředitelka plán aktivit na rok 2011 s důrazem na průběh oslav 20. výročí založení Klubu personalistů ČR, o. s., které by měly prolínat celým rokem 2011, a návrh rozpočtu na rok 2011
Výbor dále projednával situaci v regionální sekci pro MS kraj na základě informace, kterou zaslala vedoucí sekce a která byla přílohou zaslaných informací pro jednání. MS sekce chce mj. aktualizovat své webové stránky.
Příští schůze výboru:
Čtvrtek 9. prosince 2010 v 9.30 v sekretariátu Klubu
Zapsala: L. Smrčková