Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 3. 6. 2010


Přítomni: Mgr. Března, Dr. Krupičková, Dr. Škorpil
Omluveni: Dr. Dostál, Dr. Filip, Ing. Konečný, Ing. Vostrovská,
p. Dlabačová, Mgr. Vybíralová, Ing. Beneš

Jednání zahájil prezident Klubu Mgr. Března, výkonná ředitelka pak informovala o stavu finančních prostředků a o stavu členské základny.
Výkonná ředitelka předložila Vyúčtování poradenského semináře 20. 5. 2010 Komunikace v konfliktních situacích. Účastníky byl velice dobře hodnocen jak obsah semináře, tak zejména prostředí Golfyacht hotelu.
Z jednání mezi zasedáními:
Schůzka se společností S.E.N. – dohodnuta spolupráce – zajistí program na Klubovém setkání v září.
AKV – jednání s dr. Cucem, předběžně dohodnuty vzájemné prokliky a informování o akcích. Nepřijal možnost poradenství či příspěvků do Zpravodaje.
Výbor dále projednával přípravu konference Personalistika on-line. V předloženém návrhu programu byly po diskusi učiněny přesuny, tak aby část věnovaná oslavám 20. výročí založení Klubu začínala až po odborném programu, tedy v 15.00.
Mgr. Března projedná možnost účasti společnosti Santé a zástupce Fóra dárců.
Dr. Dostál (telefonicky) doporučil, aby v bloku k 20. výročí vystoupili s prezentacemi představitelé jednotlivých regionálních sekcí.
Na závěr programu proběhne i losování o knižní výhry.
V polední přestávce společné fotografování.
Výkonná ředitelka osloví další subjekty, které by mohly přispět k finančnímu zabezpečení konference – stánky, rozsev letáků, propagačních materiálů.
Prestože je stav přípravy konference uspokojivý, bylo by vhodné, aby se výbor sešel ještě v začátku července. Bylo stanoveno datum příští schůze výboru na pátek 2. července v 9.30 hod. v sekretariátu Klubu.
Zapsala: L. Smrčková