Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 29. května 2014


Schůzi zahájil viceprezident Klubu JUDr. Filip. Výbor nebyl usnášeníschopný.
Výkonná ředitelka informovala o stavu finančních prostředků k 27. 5. 2014. Klub má k dispozici V pokladně: 2 148 Kč Na kontě: 60 111,48 Kč/ 146 417,93 Kč Celkem 208 677,41 Kč.
(V roce 2013 bylo v témže období na kontě 361 121,15 Kč!!!)

Informace o stavu členské základny - ke dni 5.5. zaplatilo členské příspěvky 27 firem a 3 individuální členové. Dalším společnostem, které zatím nezaplatily, budou poslány připomínky. Možný nový člen ČD Cargo zaslána fa, dosud nezaplatil, byl kontaktován Mojmír Bakalář. Byla zaslána fa společnosti COFET a indi člence Jarmile Figurové (soudní znalec), kteří se přihlásili na základě semináře SM pobočného spolku.

Klubové setkání v Červeném Hrádku u Jirkova 29. – 30. 5.
Na Klubovém setkání se sešlo celkem 10 účastníků, včetně 3 přednášejících. Placená prezentace Vysoké školy CEVRO byla odvolána pro časovou zaneprázdněnost paní prorektorky :O.

Příprava konference. Termín: 25. 9. téma Jsme na jedné lodi aneb Zaměstnávání OZP.
Schůzka s p. Potměšilovou proběhla 21. 5. v Kooperativě, následně vznikl připojený návrh programu:

8.30 - 9,00 Prezence, ranní káva
9,00 – 9,15 Zahájení
9,15 – 10,20 (10,15 – 11,20) Hana Potměšilová – Základní legislativní rámec zaměstnávání OZP. Rozdílnost v náboru OZP.
10,20 – 10,50 Vzdělávací společnost Edost – Jak připravit zaměstnance na příchod nového kolegy

10.50 – 11,20 dopolední káva a koláček

11,20 – 11,40 Martin Illner (diagnóza roztrouš. skleróza) – Top manažer a závažná diagnóza. Jde to dohromady?
11,40 – 12,00 Tereza Moravová (80% ztráta zraku), Komerční banka – Personalistka se ztrátou zraku? Proč ne!
12,20 – 12,40 Martin Stolín, AV Institut – Proč si nechat udělat audit a analýzy pracovních pozic pro OZP?
12,40 – 12,55 Lucie Kožnarová, NFOZP – Proškolený přepážkový/klientský pracovník, základ úspěchu komunikace s OZP.
12,55 – 13,10 Martin Štěpánek, Tecum (90% zaměstnavatel OZP) – Co vám mohou a umí nabídnout zaměstnavatelé OZP

13,10 – 14,00 Oběd

14,10 – 14,25 Jan Března, Kooperativa – Jak to (ne)funguje u nás.
14,25 – 14, 35 Zdeněk Šimek, VZP – V čem je pro nás zaměstnávání OZP strategické. Stáže ZP studentů a absolventů.
14,35 – 14,45 David Drahonínský (na vozíku), VZP- Jak dlouhá byla cesta od paraolympijské medaile do managementu VZP

Přítomní členové výboru s tímto návrhem souhlasili, další prosím o vyjádření.

Situace v MS pobočném spolku. Seminář k 20. výročí založení proběhl úspěšně,zúčastnilo se na 40 účastníků. Prezident zaslal do Ostravy pozdravný dopis.

Výbor dále projednával plán aktivit na další období. Dr. Filip zatím nepotvrdil termín klubového setkání v Rožínce. Vzhledem k nepřítomnosti Dr. Krupičkové nebylo možné získat informace o možnosti setkání v Devru ve Slavkově. Výkonná ředitelka navrhuje další možné společnosti pro Klubová setkání – Teplárna Otrokovice, Výzkumný ústav textilních strojů v Liberci.