Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 2. 7. 2010


Přítomni: Dr. Filip, Dr. Krupičková, Ing. Vostrovská, Ing. Beneš
Omluveni: Mgr. Března, Dr. Dostál, Ing. Konečný, Dr. Škorpil
p. Dlabačová, Mgr. Vybíralová,


Jednání zahájil viceprezident Klubu JUDr. Filip, výkonná ředitelka pak informovala o stavu finančních prostředků a členské základny.
Výbor projednal výsledky a vyúčtování klubového setkání 24. – 25. 6. 2010 Zdislavice Koučování na vlastní kůži. Klubové setkání hodnotili všichni jeho účastníci velice kladně.
Z jednání mezi schůzemi:
Klub oslovila Dr. Kaldararová z Hospodářské komory a nabídla spolupráci při  veřejné zakázce Národní soustava kvalifikací 2 a tvorba dílčích kvalifikací. Pro založení Expertního týmu v rámci VZ NSK 2 pro kvalifikace personalista/personalistka a  mzdový účetní/mzdová účetní a asistentka potřebujeme zajistit několik kvalifikovaných expertů.
Zatím o práci v týmu projevili zájem: Mgr. Března, Mgr. Vybíralová, Ing. Beneš, Dr. Škorpil. Pomoc nabídli Ing. V. Martincová, Dr. Jiří Suchý
Z dalších oslovených mimo Klub: M. Procházková, J. Tomsová, Dr. N. Krohová.
Ing. Vostrovská přislíbila kontakt na paní Rositu Cíglerovou, lektorku, která se věnuje práci s asistentkami a office manažerkami.
Další postup bude koordinovat Dr. Kaldararová z HK, která byla zájemcům měla poslat formulář jednoduchého CV a pozvání na první schůzku expertního týmu. Předpoklad 2. polovina července.
Ochranná známka
Klub obdržel z Úřadu průmyslového vlastnictví výsledek věcného průzkumu k podání ochranné známky Klubu personalistů ČR, o.s.
Příprava konference
Výbor dohodl, že oslavy 20. výročí založení Klubu budou v roce 2011 (nepřítomní členové výboru byli dotázáni na názor telefonicky před jednáním výboru). Program konference tedy dozná změn. Výkonná ředitelka v nejkratší možné době dopracuje program konference a rozešle pozvánky. Zajistí propagaci konference i v médiích a dalších možných informačních kanálech.
Příští schůze výboru:
Čtvrtek 2. září 2010 v 9.30 v sekretariátu Klubu
Zapsala: L. Smrčková