Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 15. 11. 2012


Schůzi zahájila viceprezidentka Klubu Ivana Krupičková Výkonná ředitelka informovala o stavu finančních prostředků a stavu členské základny. Jednání výboru bylo zaměřeno na aktivity Klubu v roce 2013. Bylo navrženo, aby rozpočet na rok 2013 byl postaven ve stejném modelu jako v roce předcházejícím, tedy vyrovnaný a důrazem na možné úspory. Zapsala: L. Smrčková