Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 14. února 2013


Schůzi zahájil prezident Klubu J. Března Výkonná ředitelka informovala o stavu finančních prostředků. Stav členské základny se změnil, zaslána faktura firma eNovation. Probíhá rozesílka fa na členské příspěvky 2013, zatím nelze komentovat účinnost. Výboru byla podána informace o jednáních mezi schůzemi. Byla podepsána bartrová dohoda se společností Kompass, o spolupráci s Klubem projevili zájem Fond dalšího vzdělávání, což je zařízení MPSV, která v současné době pracuje na projektu Stáže ve firmách – nabídnuta možnost zúčastnit Klubového setkání za úhradu. Schůzka s CMC Čelákovice zatím byla odložena. Společnost Your Chance – projekt začleňování dětí z dětských domovů do pracovního života – nabídli jsme výměnu prokliků, účast na konferenci, článek ve Zpravodaji. Seminář k Reformě důchodového pojištění zatím nebyl ze strany 1. VOX a.s. vypořádán. Výboru bylo předloženo vyúčtování semináře Pracovní právo konaného 13. února. Další příjmy získal Klub z inzerce ve Zpravodaji – Institut Inpro, Masarykův ústav vyšších studií. Facebookový profil již funguje. Pro ty, kdo mají registraci a tedy přístup na FB, na stránky Klubu se dostanou po zadání adresy klub personalistů ČR. Bylo by dobré, získat co nejvíce přístupů, aby se profil Klubu co nejvíce rozšířil a informace o činnosti Klubu se dostaly mezi větší množství uživatelů. Výbor projednal plnění rozpočtu za rok 2012. V dalším programu byla kontrola přípravy Shromáždění členů. Byla rozeslána e-mailová pozvánka členům Klubu, někteří již svou účast potvrdili. Shromáždění členů se uskuteční ve čtvrtek 14. března 2013 od 9.30 hod. v prostorách Kooperativa Pojišťovny, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8. Dozorčí rada si sjedná termín kontroly DR před Shromážděním. Termín a téma konference na rok 2013 Výbor dále diskutoval o termínu a tématu konference na rok 2013. Konference se uskuteční v prostorách Kooperativy. Termín 6. června. Z diskuse na téma vyplynul návrh věnovat konferenci negativním jevům ohrožujícím firmy. Návrh názvů: členové výboru na další schůzi rozhodnou a vyberou z návrhů: Redukce korupce Role HR při práci s riziky ohrožujícími podnikání Negace negace Represe deprese Tématické bloky: hospodářská kriminalita, pracovní právo – oslovit soudce, příp. Dr. Bernard, pojistné podvody (pracovnice z brněnské Kooperativy), exekutoři (Dr. Plášil), hackerství (Gopas), Úřad na ochranu osobních údajů. Mgr. Vybíralová projevila přání doplnit program i pozitivními vystoupeními. Nejbližší akce: 14. 3. Shromáždění členů Zapsala: L. Smrčková