Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 14. května 2013


Schůzi zahájil viceprezident Klubu J. Filip Výkonná ředitelka informovala o stavu finančních prostředků a členské základny. Výkonná ředitelka upozornila, že dosud členské příspěvky neuhradila vedoucí MS regionální sekce p. Kosarzová, situace v sekci bude třeba projednat na další schůzi výboru, sekce se neschází, nepořádá akce a počet firemních členů z MS kraje dosahuje počtu 2. Podle stanov by bylo možné sekci zrušit. Výkonná ředitelka informovala o zrušení dubnového Klubového setkání pro malý počet přihlášených účastníků. Výbor dále projednával obsah a zabezpečení červnového Klubového setkání, které se bude konat 20. – 21. 6. na Červeném Hrádku s tématem Koučování. Dále výbor jednal o organizaci konference (26. 9.). Výkonná ředitelka pozvala zdarma všechny členy výboru i jejich spolupracovníky na konferenci, která se koná pod záštitou časopisu HRM 30. května v Praze, v budově společnosti Oksystém. Je nutné se přihlásit do úterý 28.5. Zapsala: L. Smrčková