Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 14. 6. 2012


Schůzi zahájil viceprezident Klubu Dr. Filip. Výkonná ředitelka pak informovala o stavu finančních prostředků a stavu členské základny. V období mezi jednáními výboru se uskutečnily Zkoušky Personální manažer, účast 9 studentů, všichni uspěli. Vyúčtování ještě není uzavřeno. Po informaci o zkouškách se ozývají zájemci o další termíny. Výkonná ředitelka informovala o nízkém počtu přihlášených na Klubové setkání, přítomní členové výboru navrhli jeho zrušení. Informace o akci SM sekce – Seminář o změnách v legislativě, Ing. Adámek poslal návrh udělat stejný seminář v září v Praze. Výkonná ředitelka nedoporučuje akci konat v Praze pro velký počet akcí podobného charakteru, které se na podzim v Praze chystají. Výbor se dále zabýval přípravou konference. Zapsala: L. Smrčková