Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 14 - 15. listopadu 2013


Jednání výboru se uskutečnilo v průběhu Klubového setkání v Modřicích a Pavlově. Schůzi zahájil prezident Klubu J. Března. Výkonná ředitelka informovala o stavu finančních prostředků. Členská základna zůstává beze změn. Členové výboru diskutovali o budoucnosti Klubu. Prezident informoval o možné spolupráci s ČMA a dalšími subjekty při chystaném zařazení ocenění HR manažerů do programu Manažera roku. Přítomní členové výboru konstatovali, že situaci v MS regionální sekci je třeba urychleně vyřešit. Prezident, předseda DR a výkonná ředitelka by měli navštívit sekci a připravit předání funkce vedoucí sekce. Termín bude určen po projednání s Ing. Benešem v návaznosti na jeho mobilitu. Výkonná ředitelka informovala o probíhající práci na inovaci webové stránky. Přítomní členové obdrželi návrh harmonogramu setkání v roce 2014, je součástí zápisu, k další diskusi o termínech - bude projednáno na prosincové schůzi. Zapsala: L. Smrčková