Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 13. června 2013


Schůzi, na které se nesešel usnášeníschopný počet členů výboru zahájila viceprezidentka Klubu Ivana Krupičková. Výkonná ředitelka informovala o stavu finančních prostředků a stavu členské základny. Výkonná ředitelka informovala o přípravě červnového Klubového setkání, které se bude konat 20. – 21. 6. na Červeném Hrádku s tématem Koučování a návštěvou a.s. Magna. Ke dni schůze je přihlášeno 5 účastníků, předpokládá se, že další účastníci přijedou přímo z Chomutovska. Výbor dále jednal o situaci v MS regionální sekci. Výkonná ředitelka oslovila vedoucí sekce p. Kosarzovou, aby zjistila současnou situaci v sekci. Jednání o MS sekci bude na programu dalších schůzí výboru. Dále výbor jednal o organizaci konference (26. září). Výkonná ředitelka předložila návrh propagačního letáku a přítomní členové jej připomínkovali. Leták by měl být distribuován v poslední červnové dekádě. Dr. Krupičková uvažovala o možné přítomnosti studentů UMPRUM, kteří by kreslili průběh konference, dále přislíbila cenu do losování. Další ceny – knižní dodá Grada Publishing, případně další odborná nakladatelství. Další info o přípravách podala výk. ředitelka: Je projednána mediální podpora v časopisech Moderní řízení a HR management. Stánky – Gopas, Káva a další eko produkty, časopisy Economia, a.s., 1. VOX a.s. a další v jednání. Je třeba prověřit technické možnosti sálu – ozvučení, projekce, plátno, zpětné vazby pro přednášející, dále projednat podrobnosti občerstvení a prohlídky Galerie. Zapsala: L. Smrčková