Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 13. 12. 2012


Schůzi zahájil viceprezident Klubu J. Filip. Výkonná ředitelka informovala o stavu finančních prostředků. Stav členské základny se změnil, zájem o členství projevila firma Multisport benefit. Nový člen Prakab, Pražská kabelovna a Hana Holková – individuální členství. Dále výkonná předložila Vyúčtování klubového setkání 15. – 16. listopadu v Červeném Hrádku a Chomutově Výbor se zabýval termínem a tématem konference na rok 2013. Návrh uspořádat konferenci v květnovém termínu stále čeká na dohodu prezidenta Klubu s VŠFS, zda bude možné v tomto termínu získat volné prostory. Z diskuse na téma vyplynul návrh věnovat konferenci Společenské odpovědnosti firem (CSR). K plánování konference se výbor vrátí na příštím jednání 10. ledna 2013, kdy bude nutné definitivně rozhodnout. Byl projednán Plán činnosti na rok 2013. Jako témata poradenských seminářů jsou navržena: ochrana osobních údajů, využívání/zneužívání moderních technologií, diverzita, loajalita, bezpečnost práce, personální controlling, koučování, e-recruitment, virtuální personální práce. Nejbližší akce: 16. 1. seminář na téma důchodová reforma – ve spolupráci s 1. VOX a.s. 16. 2. seminář na téma pracovní právo s lektorem R. Bernardem. Zapsala: L. Smrčková