Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 13. 10. 2011


Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 13. 10. 2011 Přítomni: Dr. Filip, Ing. Lidmaňský, Ing. Vostrovská, Ing. Beneš Omluveni: Mgr. Března, Dr. Dostál, Dr. Krupičková, Dr. Škorpil, Mgr. Vybíralová, Dr. Hegerová Vzhledem k tomu, že se výbor nesešel v usnášeníschopném počtu, prosím členy výboru, kteří na jednání nebyli, o vyjádření k projednávaným návrhům písemně. Jednání zahájil víceprezdent Klubu Dr. Filip. Výkonná ředitelka informovala o stavu finančních prostředků a stavu členské základny Nový člen jazyková škola One ToOne, s.r.o. Zaslána přihláška Agentura EKPERA, s.r.o., Klimkovice Informace zaslány Vyšší odborné škole personalistické, Dubí III. Výbor projednal hodnocení konference Personalistika a finance. Obsahové i organizační zabezpečení bylo hodnoceno pozitivně, spokojenost byla i s formou připomenutí 20. výročí založení Klubu. Přítomní členové výboru navrhují výkonné ředitelce odměnu. Na Klub se s nabídkou spolupráce při svém projektu obrátila Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s. Jedná se o mediální spolupráci při nabízeném auditu bezpečnosti práce ve firmách s více než 100 zaměstnanců. Pro Klub by spolupráce přinesla rozšíření povědomosti o činnosti Klubu mezi dosud neoslovenými firmami. Přítomní členové výboru projevili s touto spoluprací souhlas. Akce Klubu v 4. čtvrtletí - Dne 26. října Salón dalšieho vzdelavania v Bratislavě – účast za Klub výkonná ředitelka. - 22. listopadu se uskuteční praktický seminář v prostorách Tréninkového centra Škoda-Auto v Mladé Boleslavi. Pozvánky budou rozeslány co nejdříve. Je nutné, aby si zájemci o účast rezervovali celý den, z akce nebude možný předčasný odchod. Po areálu se budeme pohybovat jako skupina s průvodcem. Různé: Ing. Vostrovská připomněla, že Klub dosud nezískal žádné prostředky z ESF, bylo by třeba na tuto oblast zaměřit pozornost. Nabízí pomoc při hledání vhodných výzev. Jednou z nich by byla výzva Středočeského kraje (pod Ministerstvem školství) – viz materiál v příloze Z e-mailu Dr. Škorpila - na některé akce se hlásit jako účastníci z jedné organizace – Klubu personalistů ČR a využít tak skupinové slevy vložného – návrh byl hodnocen jako kladný. Na příští schůzi výboru bude projednán plán akcí a rozpočet na rok 2012. Návrhy na možné formy další činnosti – vypracování podkladů a případné vydání publikace Historie české personalistiky v období 1990 – 2012 (papírová nebo virtuální forma) – připravit kurz Personální řízení akreditovaný MŠMT – projekty… Zapsala: L. Smrčková