Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 13. 10. 2009


Přítomni: Dr. Dostál, za DR: Ing. Beneš, Mgr. Vybíralová
Omluveni: Mgr. Března, Dr. Filip, Dr. Krupičková, Ing. Konečný, Dr. Škorpil, Ing. Vostrovská, p. Dlabačová

Jednání zahájila výkonná ředitelka a informovala o:
Stavu členské základny
Noví členové: A&D Solution, s.r.o. Praha

Dále výkonná ředitelka předložila vyúčování uskutečněných akcí.

Další jednání bylo věnováno zabezpečení Konference Personalistika on-line.

Mgr. Vybíralová přislíbila svou pomoc při prezenci. Svou účast a pomoc při zabezpečení akce potvrdil i Ing. Milan Beneš.
Informace o konferenci byla publikována v e- HRM a bude i dvouměsíčníku HRM (vydavatel Economia), v časopise Plyn. V jednání je umístění baneru na stránkách společností Ivitera a LMC (G2).
Z dalšího jednání:
Bylo diskutováno o zřízení datové schránky pro Klub. Výkonná ředitelka zajistí, zda je nutné a potřebné a přínosné schránku pro Klub zřídit.

Příští schůze výboru:
Čvrtek 5. 11. v 9,30 v sekretariátu Klubu
Zapsala: L. Smrčková

Doplněk:
Vzhledem k vysoké, předem omluvené, absenci členů výboru na schůzi 13. 10., proběhla jednání výkonné ředitelky s členy výboru bilaterální úrovni.

Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 17. 9. 2009
Přítomni: Dr. Filip, Dr. Dostál, Ing. Konečný, Dr. Škorpil, Ing. Vostrovská
za DR: Ing. Beneš
Omluveni:, Mgr. Března, Dr. Krupičková,
Mgr. Vybíralová, p. Dlabačová

Jednání zahájil viceprezident Klubu Dr. Jiří Filip.

Výkonná ředitelka informovala o:
Stavu členské základny
Ke 17. 9. 2009 zaplatilo příspěvky na rok 2009 73 firemních členů a 12 individuálních členů,
Noví členové:
Mesit holding, a.s., Martin Suchý – individuální člen, Veronika Effenbergová – individuální člen, Jarmila Frost – individuální člen Ostravské vodárny a kanalizace a.s. , Gamex CB, s.r.o. – zaslána faktura

Dále výkonná ředitelka předložila vyúčování uskutečněných akcí.

Výkonná ředitelka dále informovala o jednáních, která proběhla mezi zasedáními výboru:
* Probíhá příprava sekce vzdělávacích a konzultačních firem, zatím proběhlo jedno přípravné setkání – Filip Hrkal, René Pražák, L. Smrčková. – Ing. Konečný projevil zájem zúčastnit se dalších jednání.
* Projekt s Otevřenou společností na téma Flexi pracovní doba byl vyřazen z hodnocení.
* Klub personalistů se stal partnerem Salonu vzdelavania, který se uskuteční v listopadu v Bratislavě.
Konference Personalistika on-line
Bylo vytvořeno logo konference a pohyblivý baner. Mediální partnerství bylo nabídnuto Economii, a.s. Informace o konferenci se objeví v nejbližším čísle HRM.
Vytipovaným firmám byl zaslán dotazník Jednání dále probíhají.
Další akce:
Termín: 22. října. Praktický seminář v Hradci Králové ve spolupráci s Centrem Andragogiky,
Prohlídka výrobního závodu a odpoledne seminář za účasti