Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 13. 1. 2011


Přítomni: Dr. Filip, Dr. Krupičková, Dr. Škorpil, Ing. Beneš
Omluveni: Mgr. Března, Dr. Dostál, Ing. Konečný, Ing. Vostrovská,
p. Dlabačová, Mgr. Vybíralová,

Jednání zahájila viceprezidentka Dr. Krupičková.
Výkonná ředitelka informovala o stavu finančních prostředků a členské základny - ke dni konání výboru zaplatilo členské příspěvky 16 firem a 1 individuální člen. Zájem o členství projevil Crystalex CZ, s.r.o., studentka Kristýna Suchomelová.Členství ukončily následující firmy: Recruit, s.r.o., Rotter, s.r.o., Raytheon Training, s.r.o., Kredit Horní Němčí.
Výkonná ředitelka předložila vyúčtování akcí uskutečněných v závěru roku 2010.
Nejbližší akce:
21. 1. Zkoušky Personální manažer - na zkoušky přijde přivítat účastníky prezident Klubu. Zkoušky se uskuteční v Institutu Inpro, kde je dostatečné zázemí i pro zkoušející.
9. 2. poradenský seminář – Aktuální změny v sociálním pojištění, lektorka Jiřina Svobodová z odd. kontroly PSSZ.
- Výbor Klubu se projednal a schválil – vzhledem k omezené funkčnosti stávajícího zařízení a po srovnání cen oprav s cenami nového zařízení, nákup nového multifinčního zařízení (tiskárna, kopírka, scaner) v ceně do výše 5.000 Kč. Ing. Beneš a Mgr. Smrčková provedou průzkum trhu a vyberou odpovídající zařízení.
- Výbor dále projednal vložné na akce Klubu pro nečleny, tak aby byly navýšeny rozdíly mezi cenami akcí pro členy a nečleny.
- Členové výboru navrhli obohatit obsah Zpravodaje o další rubirky – např. kulinářskou přílohu.
Příprava Shromáždění členů
Termín: středa 9. března od 10 hodin v zasedací místnosti Kooperativa Pojišťovny v Templové ulici. Prostor je zajištěn od 9.00 do 15.00 hodin.
Před shromážděním členů bude provedena členy dorozční rady kontrola hospodaření Klubu v roce 2010. Termín bude určen po zaúčtování celého roku 2010.
Konference
Výbor se začal zabývat i výroční konferencí. Termín projedná Mgr. Března s vedením VŠFS – možné návrhy 21. nebo 22. září.
Různé
Dr. Krupičkové začala vyvíjet aktivity k možnému založení odborné sekce k problematice mezinárodního HR.
Příští schůze výboru:
Čtvrtek 10. února 2011 v 9.30 v sekretariátu Klubu
Zapsala: L. Smrčková