Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 12. září 2013


Schůzi zahájil prezident Klubu J. Března Výkonná ředitelka informovala o stavu finančních prostředků. Stav členské základny - nový firemní člen -Teplárna Otrokovice. Z jednání mezi schůzemi Výkonná ředitelka informovala přítomné členy výboru o stavu spolupráce od o.p.s. Addele, prezident Klubu doplnil, že i on jednal s představiteli této organizace. Prezident se zúčastnil informativní schůzky v senátu (senátorka Gajdůšková). Začátkem října se uskuteční další – tentokráte již větší setkání v Senátu – členové vedení KPČR budou pozváni. CEVRO Institut – soukromá vysoká škola, která se zaměřuje na MPP, projevila zájem spolupracovat s Klubem při přípravě jejího programu pro personalisty. Výkonná ředitelka se zúčastnila dvou pracovních schůzek. Další zatím nebyla. Program pro Otce na rodičovské dovolené – 25. 9. se uskuteční kulatý stůl, příprava projektu o alternativních formách práce. Výkonná ředitelka se zúčastní za Klub. Akce Klubu Zkoušky k získání certifikátu Personální manažer se uskuteční 13. 9. - zatím přihlášeny 4 osoby. Zkoušky se uskuteční i při tomto počtu. Konference - Výkonná ředitelka požádala všechny členy výboru o účinnou pomoc při získání dalších účastníků konference. Bylo by dobré, kdyby i sami členové výboru vyplnili přihlášky a případně jen e-mailem potvrdili svou účast a účast dalších pracovníků ze firem. Abychom zajistili dostatečný počet účastníků jsou vítáni hosté. Konference se koná již na 2 týdny. Výkonná ředitelka připraví pro Dr. Krupičkovou „scénář“. Klubové setkání v listopadu - V termínu 14. - 15. listopadu se uskuteční Klubové setkání v Modřicích v prostorách Kooperativy, po besedě a prohlídce přejedeme na Pálavu, následuje další prohlídka a ochutnávka. Na pátek seminář o personálním controllingu. (Možná lektorka Zdena Brázdová, případně další). Různé: Členové výboru a DR opět diskutovali o situaci v MS sekci. Dále byla probírána možnost většího zapojení Klubu do diskusí na LinkedIn, renovaci webové stránky. Zapsala: L. Smrčková