Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 12. 9. 2012


Schůzi zahájila viceprezidentka Klubu I. Krupičková Výkonná ředitelka informovala o stavu finančních prostředků. Hlavní příjmy pocházejí letos z členských příspěvků, zkoušek Personální manažer a inzerce ve Zpravodaji. Stav členské základny je beze změn. Výbor se zabýval možnostmi zviditelnit Klub na sociálních sítích. Byl vytvořen profil Klubu na LinkedIn, ale je třeba najít další možnosti této sítě využít. Výkonná ředitelka navrhla vytvořit i profil na Facebooku, který je v současné době více komunikativní. Přítomní členové výboru tento záměr odsouhlasili. Vzhledem k tomu, že profese z personální oblasti již byly zařazeny do nabídky v Národní soustavě povolání, komise pro autorizační proces obnovila svou činnost a dne 27. září v 15 hod. se sejde v sekretariátu Klubu ve složení: Beneš, Dostál, Škorpil, Smrčková. Ve Zpravodaji bude inzerce semináře společnosti KS systém, v rámci bártru KS systém rozešle info o konferenci Restart kariéry. Výbor se dále zabýval přípravou konference Personalistika on-line, Restart kariéry 4. října – změny v programu – místo Markéty Hinkové z MC Triton vystoupí její kolega. Miroslav Hudeček. Svou účast odvolala Kimberly Clark. – Stánek bude mít Počítačová škola Gopas, možná i výrobci košil a drobných propagačních předmětů. – SM sekce – Ing. Adámek projevil přání vystoupit s krátkým příspěvkem. Technické zabezpečení – 2 plátna, 3 mikrofony, z toho 1 hlavový, gong, natáčení videa z vystoupení J. Duška. Občerstvení zajišťuje obvyklá firma. Možnost oběda pro vystupující v jiných prostorách VŠFS výbor zamítl. Vyjde ½ inzerát v Moderním řízení a HRM, zařazení v kalendáriu Ivitera, rozesílka pro členy ČMA, oslovení čestných členů, všech účastníků minulých konferencí, VŠ vyučujících personalistiku a andragogiku. Členové výboru přislíbili provést rozsev pozvánky a přihlášky dle svých databází. Výbor se dále zabýval přípravou klubového setkání, které se uskuteční 15. – 16. 11. Jako téma navrhuje Dr. Krupičková Whistleblowing, mediaci, diversity. Název klubového setkání Křehké vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Dr. Dostál zkusí získat přednášející pro mediaci a info o prostorách v Červeném Hrádku u Chomutova. V průběhu jednání se uskutečnilo fotografování přítomných členů výboru a DR pro potřeby redakce HRM. Zapsala: L. Smrčková