Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 12. 7. 2012


Schůzi zahájil prezident Klubu J. Března. Výkonná ředitelka informovala o stavu finančních prostředků. Do Klubu vstoupila firma Zamestnanci.com. Výbor rozhodl o zrušení termínu Klubového setkání v září 2012. Výbor se dále zabýval přípravou konference. Byl odsouhlasen program, výše vložného. Výkonná ředitelka provede rozsev pozvánek a přihlášek všemi možnými cestami, členové výboru zapojí své kontakty a pokusí se získat co nejvíce účastníků konference. Zapsala: L. Smrčková