Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 12. 4. 2012


Jednání zahájil prezident Klubu Mgr. Března. Členové obdrželi přehled o výdajích a příjmech za 1Q 2012. Výkonná ředitelka seznámila výbor se stavem finančních prostředků k 12. dubnu 2012 a se stavem členské základny, Klub má v současné době 42 firemních a 5 individuálních členů. Některé z organizací, kterým byla zaslána faktura dosud příspěvky neuhradili. Výkonná ředitelka je znovu osloví a připomene fakturu. Výbor byl seznámen s jednáními, které vedla výkonná ředitelka mezi schůzemi: - 1. VOX a.s. Projednávali jsme možnosti vzájemné spolupráce a organizace společných akcí. Podle vyjádření Ing. Vostrovské (členky výboru a majitelky 1. Vox) bude spolupráce dále rozpracována. - Elaiprague - Nabídka Lukáše Sedláčka na spolupráci při akci videokonference. „Videokonference umožňují velmi interaktivní setkání napříč hranicemi a kontinenty. Naši hosté tak mají možnost promluvit si a inspirovat se lidmi, kteří přinášejí často zcela jiné zkušenosti.“ – výbor tuto spolupráci přivítal. Bylo zajištěno zařazení baneru KPČR do katalogu konferenci, který vydává společnost Ivitera. Klubové setkání na duben v Sellier Bellot ve Vlašimi, ve čtvrtek prohlídka firmy, střílení na brokové terče, společenské posezení, dále přejezd do Zdislavic a v pátek prezentace výzkumu o kriminalitě ve firmách, který vypracovali Ernst a Young. * V květnu zkoušky Personální manažer – zatím 4 přihlášení. Aktualizace zkušebních testů. Výbor projednával i možné řečníky na konferenci Personalistika on-line, která je plánována na 6. října s tématem RESTART KARIÉRY Různé: Členové výboru navrhovali témata na akce Klubu: - Rada vlády pro lidské zdroje – p. Pátik - Zákon o mediaci – na Klubové setkání - Spolupráce s Wolters Kluwer – p. Novotná - Zdravotní prohlídky – výklad MZ a MPSV…. Prezident Klubu navrhl, aby Klub měl svůj profil na LintedIn – zařídí výkonná ředitelka. Zapsala: Lenka Smrčková