Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 12. 1. 2012


Jednání zahájila viceprezidentka Klubu Dr. Krupičková. Výkonná ředitelka seznámila výbor se stavem finančních prostředků a stavem členské základny. Faktury na členské příspěvky budou zaslány stávajícím členům i vybraným dalším firmám, které byly v minulosti členy Klubu, případně se zúčastňují klubových akcí. Členové výboru projednali rozpočet na rok 2012, který bude předložen Shromáždění členů. Ing. Beneš připomínkoval některé údaje, které je třeba opravit. SZ sekce KP ČR se sídlem v Chomutově předložila statistiku aktivit za rok 2011. Výbor konstatoval, že SZ sekce pracuje příkladně a jako jediná vykonává aktivní činnost. Výbor se zabýval i situací v SM sekci KP ČR. Výkonná ředitelka informovala o jednáních mezi schůzemi: Zajistila zařazení konference KPČR do katalogu konferenci, který vydává společnost Edumenu (www.edumenu.cz). Tato publicita bude bezplatná, recipročně bude Klub na svých akcích brožuru rozdávat účastníkům. Klub oslovila i společnost Ivitera, která vydává podobnou publikaci, výkonná ředitelka zkusila navrhnout možnost bezplatné publikace. Byla podepsána reciproční smlouva se společnosti Kompass, za stejných podmínek jako v předchozích 5 letech. Bylo předjednáno Klubové setkání na 19. – 20. duben v Sellier Bellot ve Vlašimi, ve čtvrtek prohlídka firmy, střílení na brokové terče, společenské posezení, dále přejezd do Zdislavic a v pátek prezentace výzkumu o kriminalitě ve firmách, který vypracovali Ernst a Young. Výbor se dále zabýval přípravou Shromáždění členů, které se uskuteční podle plánu 8. března 2012 v prostorách Kooperativa Pojišťovny. Výbor projednával i možná témata konference Personalistika on-line. Z diskuse vyplynulo jako optimální téma: RESTART KARIÉRY, které dává dostatečný prostor pro řečníky z praktické personalistiky, osobní příběhy, filozofické a psychologické aspekty. V současné době je tato problematika velice živá i v oblasti koučování. Je aktuální pro personalisty v firmách, které přistupují ke snižování počtu zaměstnanců a to i v personálních odděleních, kdy se v souvislosti se snižováním počtu zaměstnanců ruší funkce HR manager a personální práce se začíná chápat jen jako administrativní záležitost. Téma poskytuje i možnost oslovit např. Treximu, aby tam prezentovala projekt NSK. Na dalších schůzích bude příprava konference dále projednávána a budou se hledat možní řečníci. Různé: - Dr. Filip a posléze i Mgr. Března informovali o zájmu České společnosti pro jakost o spolupráci s KP ČR zejména při zajištění semináře na téma Age Management. Výkonná ředitelka projedná podrobnosti s ředitelem společnosti p. Jedličkou. Výkonná ředitelka upozornila na možnost stát se blogerem na webu odborných manažerských časopisů, které vydává Economia – managerweb.cz, který bude od cca února 2012 v nové podobě. Dr. Krupičková upozornila na stejný termín jednání výboru a poradenského semináře ve čtvrtek 9. února 2012. Přítomní členové výboru zatím rozhodli, že se termín jednání výboru nebude měnit, protože se seminář o exekucích uskuteční v Jankovcově 13, jen v jiné budově než sídlí sekretariát, je tu možnost, aby se členové výboru semináře zúčastnili a jednání výboru proběhlo před seminářem, případně po jeho skončení. Zapsala: L. Smrčková