Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 11. dubna 2013


Schůzi zahájil prezident Klubu J. Března Členové výboru přivítali nově kooptovanou členku výboru paní Věru Stárovou, která ve funkci nahradila Ing. Vostrovskou. Výkonná ředitelka informovala o stavu finančních prostředků. Stav členské základny se průběžně mění, podle toho, jak firmy a individuální členové platí členské příspěvky na rok 2013. Ke dni schůze zaplatilo 28 firem a 5 individuálních členů. Podrobnější seznam s rozčleněním podle velikosti firem připraví výkonná ředitelka na příští schůzi. Výboru byla podána informace o jednáních mezi schůzemi. Pracovní schůzka s Heřmanem Čadilem zatím vyústila v dohodu o přípravě programu Klubového setkání. Na Klubové setkání byl přihlášen v den konání schůze 1 účastník. Možnost bezplatné účasti na Human Power Foru nemá zájem využít žádný z členů výboru. Vyúčtování poradenských seminářů 2013 - Seminář k Reformě důchodového pojištění spolu s 1. VOX a.s. b\l vypořádán částkou. Změny související s Občanským zákoníkem - Výbor dále projednával změny, které bude nutno učinit v souvislosti s novým Občanským zákoníkem, který zcela ruší „občanské sdružení“. Změny jsou termínovány rokem 2014, zatím bude sledován postup a případné návody. Termín a téma konference na rok 2013 - Výbor dále diskutoval o termínu a tématu konference na rok 2013. Konference se uskuteční v prostorách Kooperativy. Změna termínu na 26. září. Téma: Role HR při práci s riziky ohrožujícími podnikání. Výkonná ředitelka bude postupně jednat s možnými spíkry. Tématické bloky: hospodářská kriminalita, pracovní právo – oslovit soudce, příp. Dr. Bernard, pojistné podvody (pracovnice z brněnské Kooperativy), exekutoři (Dr. Plášil), hackerství (Gopas), Úřad na ochranu osobních údajů. Zapsala: L. Smrčková