Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 10. října 2013


Schůzi zahájil prezident Klubu. Výkonná ředitelka informovala o stavu finančních prostředků. Stav členské základny zůstal od minulé schůze beze změn. Výkonná ředitelka předložila vyúčtování Zkoušek k získání certifikátu Personální manažer a vyúčtování konference 26. 9. 2013 Zhodnocení Konference - Členové výboru hodnotili kladně jak přípravu, tak i průběh konference. Spokojenost vyjádřili také účastníci prostřednictvím vyplněných anketních lístků. Zdárnému průběhu konference přispěli i pracovníci Kooperativa pojišťovny, a.s., Vienna Insuracnce Group, výbor jim poděkoval. Pro příští rok bylo doporučeno, získat do programu konference „mediálně“ známou osobu, která letos – vzhledem k tématu nebyla potřeba. Členové výboru se zamyslí nad tématem konference v roce 2014, bylo by pěkné, pokud bude možné uspořádat ji opět v prostorách Kooperativy. Informace o setkání v Senátu - spolupráce s Addele a dalšími subjekty. Členové výboru informovali o setkání v Senátu PČR, které se uskutečnilo na podnět společnosti Addele. Šlo o první kontaktní setkání, které zatím nepřineslo hmatelné závěry, Klub bude v této iniciativě pokračovat. Zajímavé bylo setkání s Klubem personalistů veřejné správy, bohužel se nepodařilo kontaktovat jeho vedení a vysvětlit mu význam našeho Klubu. Výbor se dále věnoval přípravě klubového setkání, které se uskuteční ve dnech 14. - 15. 11. v Modřicích u Brna a v Pavlově. Výkonná ředitelka připraví a rozešle materiály na adresy členů Klubu i ostatní kontakty, pověsí pozvánku na web a FB. Situace v MS sekci - Se sekretariátem Klubu se spojila individuální členka paní Jana Křenová, která by se chtěla pokusit obnovit činnost MS sekce. Proběhlo setkání v Praze, paní Křenová informovala výkonnou ředitelku o svých představách o činnosti Klubu. Dostala spojení na ing. Salzbrunna, který ji poskytne další informace. Do 20. října se paní Křenová vyjádří, zda se bude ucházet o funkci nové vedoucí sekce. Poté výbor postupně zkontroluje činnost sekce a připraví podmínky pro nástup nové vedoucí Klubu. O situaci bude výkonná ředitelka průběžně informovat. Různé - Výkonná ředitelka připraví renovaci webových stránek. Členové výboru se zavázali, že v nejbližších dnech zašlou e-mailem své připomínky k obsahu a grafice současného webu, aby mohly být zapracovány do nového návrhu. Zapsala: L. Smrčková