Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 10. ledna 2013


Schůzi zahájil viceprezident Klubu J. Filip. Výkonná ředitelka informovala o stavu finančních prostředků. Stav členské základny se změnil, zájem o členství projevila firma eNovation, zašle přihlášku, nový člen Multisport bendit. Výkonná ředitelka začne rozesílat faktury na členské příspěvky 2013, v příloze bude i pozvánka na Shromáždění členů, plán činnosti a Slovo prezidenta. Výkonná ředitelka informovala o jednáních mezi zasedáními výboru. Na nabídku spolupráce při projektu Stáže ve firmách je dojednána infoschůzka, kde budou projednány možnosti spolupráce. Na seminář k důchodové reformě je k 10. 1. přihlášeno 36 účastníků. Náklady a výnosy se budou dělit na polovinu mezi 1. VOX a.s. a Klubem personalistů ČR. Další akcí je pracovněprávní seminář s JUDr. Bernardem, uskuteční se v sídle firmy Bernard Legal Termín konání: Středa 13. února 2013 (9.30 – 13.30 hod.) . Místo konání semináře: Kancelář Bernard Legal, ul. 28. října 12, Praha 1 Výbor se dále zabýval přípravou Shromáždění členů, které se uskuteční ve čtvrtek 14. března 2013 od 9.30 hod. v prostorách Kooperativa Pojišťovny, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8. Dozorčí rada si sjedná termín kontroly DR před Shromážděním. Shromáždění povede Dr. Krupičková. U prezence L. Smrčková, případně B. Vybíralová. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu – dr. Krupičková 2. Volba mandátové a návrhové komise - členy komisí budou Dr. Filip, Dr. Dostál, další člen z pléna. Výkonná ředitelka dodá aktuální počet členů Klubu. 3. Zpráva výboru o činnosti KPČR za r. 2012 a plán činnosti na rok 2013 – Mgr. Března 4. Zpráva o hospodaření za r. 2012 a návrh rozpočtu na r. 2013 – Mgr. Smrčková 5. Zpráva dozorčí rady za rok 2012 – Ing. Beneš 6. Přestávka - občerstvení (zajistí Kooperativa) 7. Diskuse ke zprávám – v diskusi příspěvek o plánu činnosti Mgr. Smrčková, o činnosti sekcí Dr. Dostál, ostatní sekce ?? 8. Projednání návrhu usnesení 9. Závěr Po Shromáždění členů je možná prohlídka budovy Kooperativy a galerie. Výkonná ředitelka připraví dále prezentaci fotografií z akcí r. 2012, zajistí prodej výročních známek. Výbor dále diskutoval o termínu a tématu konference na rok 2013. Konference se uskuteční v prostorách Kooperativy. Termín zřejmě 30. května nebo 6. června. Z diskuse na téma vyplynul návrh věnovat konferenci korupci Role HR při práci s riziky ohrožujícími podnikání. Dále byl projednán a doplněn Plán činnosti. JUDr. Filip projednal v Diamu možnost pronájmu jejich vily na Barrandově. Autorizaci v rámci NSK – bude pokračovat práce komise. Mgr. Března informoval o 3 nových rodných listech NSK/NSP a o tom, že byly navýšeny časové dotace pro práce na kvalifikacích. Nejbližší akce: 16. 1. seminář na téma důchodová reforma – ve spolupráci s 1. VOX a.s. 16. 2. seminář na téma pracovní právo s lektorem R. Bernardem. 14. 3. Shromáždění členů Zapsala: L. Smrčková