Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 10. 5. 2012


Schůzi zahájil viceprezident Klubu Dr. Filip. Výkonná ředitelka pak informovala o stavu finančních prostředků. Členská základna se rozšířila o 1 firemního člena – Hotel Mövenpick. Kontrola z PSSZ proběhla bez závad. Jen podle nové legislativy, od 1.1.2012 platí, že pokud zaměstnanec pobírá plat nižší než 2.200 Kč měsíčně, nemusí zaměstnavatel platit soc. pojištění. Klub tedy zpětně provedl úpravy. Výkonná ředitelka předložila vyúčtování klubového setkání 19. - 20. dubna ve Vlašimi: Výbor se dále věnoval chystaným akcím. Vzdělávací projekt pro Neziskovky.cz se členům výboru jeví jako dobrý, v současné době probíhají další jednání. Rekapitulace možné spolupráce: 1. zveřejnění rozhovoru s prezidentem Klubu v časopisu Svět neziskovek 2. účast na setkání personalistů s možností konzultovat s námi otázky spojené se CSR firem, dobrovolnictví v neziskových organizacích apod. 3. společné sestavení 4 seminářů pro lidi z neziskových organizací na témata související s personalistikou 4. nabídka spolupráce pro personalisty - možnost pomoci NNO formou konzultací 5. prezentace naší spolupráce na našich webových stránkách Výkonná ředitelka informovala o zrušení poradenského semináře s Dr. Ivanou Hospodářovou pro malý zájem. Zkoušek k získání certifikátu Personální manažer se zúčastní 25. května 9 uchazečů. Příprava Klubového setkání, které je plánováno na 21. – 22. června, bude pokračovat po konzultaci s prezidentem Klubu. Zapsala: L. Smrčková