Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 10. 2. 2011


Přítomni: Dr. Dostál, Dr. Filip, Dr. Krupičková, Dr. Škorpil, Ing. Vostrovská,
Ing. Beneš, Mgr. Vybíralová,
Omluveni: Mgr. Března, Ing. Konečný, p. Dlabačová,

Jednání zahájila viceprezidentka Dr. Krupičková.
Výkonná ředitelka informovala o stavu finančních prostředků a stavu členské základny. Nový člen Crystalex CZ, s.r.o. Ke členství se vrátili po dvouleté odmlce např. Nemocnice Valašské Meziříčí, Smurfitt Cappa Žebrák. Členství ukončily : Benefity, a.s.,
Výkonná ředitelka dále informovala o jednáních mezi schůzemi:
- Controller-Institut, Mgr. Kokotek
Dr. Krupičková nabídla možnost uspořádat klubové setkání ve Slavkově v prostorách Cutisinu, je možný i prosincový termín 1. a 2. 12. tj. termín před víkendem, kdy se v lokalitě odehrává replika historické Bitvy tří císařů. Lze předpokládat větší účast zájemců, kteří by pak zůstali i na nadcházející víkend.
- Objednány prostory pro Klubová setkání
v dubnu (14.-15. 4.) Lázně Kundratice – Personální marketing, - v červnu (změna termínu na 9. a 10. 6.) – Emoční inteligence, ing. Hana Havlová, prezentace metody Grid firmou Grid Group Czech.
- Jednání s firmou DataCentrum, která se zabývá personálním SW. Zástupci firmy nabízejí spolupráci s Klubem formou poradenství, ať již přímého, případně rubriky ve Zpravodaji.
Návrh – uspořádat v září v rámci konference v dalším prostoru jakýsi veletrh SW pro zpracování personální agendy. Veletrh by probíhal souběžně s programem konference.
- Jednání s paní Karlíčkovou MULTISPORT Benefit, s.r.o.
Příprava Shromáždění členů
Výbor projednal materiály pro Shromáždění členů, Ing. Beneš připravil volební řád, Dr. Filip návrh usnesení, na schůzi byl znovu projednán rozpočet a pozvánka. Výkonná ředitelka rozešle pozvánky a další materiály členské základně v dostatečném předstihu, aby členové mohli poslat návratky. Jako hosty pozveme zástupce všech organizací, se kterými má Klub uzavřenu dohodu o spolupráci a vzájemném informování.
Různé:
- Národní soustava kvalifikací.
- Ing. Krupičková informovala o změně názvu své společnosti – od 1. 3. 2011 se Cutisin, s.r.o. stává dle své mateřské společnosti DEVRO, s.r.o.
- Pro sekretariát Klubu bylo zakoupeno multifunkční kopírovací zařízení.
20. výročí založení Klubu
Ve Zpravodaji byly publikovány první materiály k výročí Klubu, Dr. Krupičkové, na březen je připraven materiál o vzdělávací sekci od Mgr. Petermanna. Je třeba zaslat další materiály.
Nejbližší akce:
9. 3. – Shromáždění členů
31.3. – poradenský seminář Řešení sporů v pracovním právu, lektor: Dr. Bernard
Příští schůze výboru:
Středa 9. března 2011 v 9.00 v Kooperativě, Templová 474 před Shromážděním Klubu
Zapsala: L. Smrčková