Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 10. 11. 2011


Jednání zahájil prezident Klubu Mgr. Března. Výkonná ředitelka informovala o stavu finančních prostředků. Stav členské základny doplnil nový člen Agentura EKPERA, s.r.o., Klimkovice . Zaslána faktura Vyšší odborné škole personalistické, Dubí III. V průběhu prosince rozešle výkonná ředitelka faktury na členské příspěvky na rok 2012. Dále výkonná ředitelka prezentovala připravované akce a uskutečněná jednání. Na praktický seminář ve Škodě Auto je přihlášeno 23 účastníků, čímž je kapacita semináře naplněna. Nejméně polovina účastníků je mimo členskou základnu Klubu. Proběhlo jednání s Českou technologickou platformou bezpečnosti průmyslu, o.s., kterého se zúčastnil prezident Klubu a výkonná ředitelka, byla dohodnuta mediální spolupráce při prvním ročníku plánované „Ceny pro bezpečný podnik“ a možnost pro členské firmy zapojit se do bezpečnostního auditu, který bude vyhlášení ceny předcházet. Bližší informace budou publikovány ve Zpravodaji a případně mailem. Výkoná ředitelka informovala o Dni podnikatelů ČR, který pořádá 24. 11. AMSP – zašle obratem členům výboru podkladové materiály. Dr. Filip informoval o zájmu České společnosti pro jakost o navázání vzájemných kontaktů. Od společnosti by měl přijít kontaktní e-mail. Výbor se dále perspektivně zabýval vypracováním podkladů a případným vydáním publikace Historie české personalistiky v období 1990 – 2012 (papírová nebo virtuální forma). Výkonná ředitelka se pokusí získat pro tento projekt finanční prostředky buď z inzerce, případně z prostředků některého ministerstva. Výbor se seznámil s průběžným plněním rozpočtu na rok 2011. Na prosincové schůzi pak bude projednán rozpočet na rok 2012. Výbor projednával plán činnosti na rok 2012. Termín Shromáždění členů – potvrzen 8. 3. 2012 opět v Kooperativě, Celetná 25. Termín konference 4. října 2012 – Mgr. Března ověří možnost konání na VŠFS. Možná témata: Projekty ESF – kde Evropské peníze pomáhají. Praktické rady od administrátora nebo poskytovatele dotace Exekuce a insolvenční řízení Sociální sítě a videopohovory – v čem mohou zaměstnavatelům pomoci při výběru zaměstnanců Podvody a kriminalita na pracovišti Navrhovaná témata na semináře a klubová setkání: Plán následnictví Komunikace BOZP (Dr. Krupičková navrhuje zaměřit se na OHSA 1901) Zkušenosti s Novelou zákoníku práce - ve 2Q 2012 Finance pro nefinačníky Nové formy AC/DC – pro klubové setkání Jak dál ve vzdělávání Personální marketing Benefity Společenská odpovědnosti firem – CSR Slaďování pracovního a osobního života Psychologické aspekty pers. práce Koučink Na příští schůzi bude plán činnosti dopracován. Zapsala: L. Smrčková