Zápis z jednání výboru a DR Klubu personalistů ČR, z.s., z 29. září 20151. Registrace nového sídla Klubu personalistů ČR (Na Kopanina 936, Březová – Oleško) proběhla.
V bance byl zrušen přístup Lenky Smrčkové. Přístupové právo k účtu má nyní Jan Března a nově i 
Milan Beneš. Jan Března si založil platební kartu k účtu.

Provedení změny u pobočných spolků se nezdařilo. Je nutno podat každou změnu samostatně.

2. Agendu klubu personalistů ČR (písemnosti v tištěné i elektronické podobě), kterou vedla ředitelka
L. Smrčková, převzal a do doby nástupu nové administrativní síly iniciativně dočasně spravuje Milan Beneš
(včetně internetových stránek a příspěvků na sociálních sítích).
Všichni přítomní členové výboru odsouhlasili návrh prezidenta J. Březny vyplatit p. Benešovi za tuto
aktivitu odměnu ve výši XXXX. Kč (DPP).

3. Navázali jsme spolupráci se společností AV Institut s.r.o., která se zaměřuje na poradenství a podporu při 
náboru zdravotně postižených osob. Jejím prostřednictvím byl podán inzerát na obsazení pozice „office
managera“.

4. Ve spolupráci s Českou manažerskou asociací připravujeme konferenci na téma „Hledání výjimečnosti“,
která se bude konat 26. 11. 2015. Místo, čas a program budou upřesněny.

5. Projednávali jsme okruhy témat pro vzdělávací aktivity v příštím roce. Viceprezidentka I. Krupičková navrhla uspořádat na toto téma mezi členy klubu anketu.

6. Stav finančních prostředků k 29. 9. 2015:
V pokladně je XXXX Kč, na kontech (běžný + spořící účet) YYYYY Kč. Celkem ZZZZZ Kč. (pokladnička s hotovostí – získat od p. Smrčka – slíbil J. Března).

7. Příští jednání výboru KP ČR se bude konat v pondělí 19. 10. 2015, od 10:00 v jednací místnosti
společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.

Zapsala: Věra Stárová
Dne: 29. 9. 2015