Zápis z jednání výboru a DR Klubu personalistů ČR, z.s. dne 17. 12. 2015


1./ M. Beneš zrekapituloval přehled hospodaření za první ¾ roku 2015, jak jej zpracoval i v dokumentu Rozpočet 2015, který spolu s dokumentem Informace pro jednání výboru 17. prosince zaslal v emailové podobě všem členům výboru klubu. Uzavřel, že zůstatek je letos nejvyšší, neboť ve druhém pololetí nebyly s výjimkou konference v senátu organizovány žádné větší akce. Novou pokladničku a výdajový a příjmový doklad zakoupí Adéla Vaňharová, která od nového roku nastupuje do funkce projektové manažerky (dříve funkce výkonné ředitelky) po Mgr. Lence Smrčkové.
2./ Listopadová konference Hledání výjimečnosti II. byla všeobecně zhodnocena jako úspěšná, M. Beneš upozornil na reference, které o ní umístil na webové stránky Klubu.
3./ M. Beneš informoval o svých příspěvcích na klubový web a vyzval přítomné, aby se do tvorby stránek rovněž zapojili.
4./ Řešení situace ohledně emailové pošty, která stále ještě chodí na adresu Mgr. Smrčkové.
5./ Pro tvorbu dalších vydání Zpravodaje bude osloven syn Mgr. Smrčkové Jakub Smrček, který již v minulosti s Klubem spolupracoval na tvorbě propagačních materiálů, kontaktovat jej bude M. Beneš. J. Března rovněž osloví grafiky z Kooperativy.
6./ Diskuse o tom, kdo bude dělat zkušebního komisaře u zkoušek. Seznam stávajících otázek již M. Beneš zaslal několika členům výboru.
7./ Odcházející Věra Stárová představila svou nástupkyni PhDr. Ludmilu Jelínkovou.
8./ Cukrovar Hrušovany zrušil své členství, dokument pošle J. Března M. Benešovi.
9./ Odsouhlaseno uzavření DPP s Ing. Benešem na práce pro Klub v prosinci 2015 (XXXX Kč)
10./ Setkání členů výboru KPČR se budou konat každý druhý čtvrtek v měsíci od 9.30. Další se uskuteční 14. ledna 2016, následující pak 11. února.
11./ Schválený rámcový plán činnosti na rok 2016:
a.) Leden: rozeslání Zpravodaje obsahujícího seznam akcí na rok 2016 stávajícím i potenciálním členům a návštěvníkům akcí.
b.) Únor: seminář na téma Bezpečnost a hygiena práce, lektor MUDr. M. Vít.
c.) Březen: seminář na téma Novela zákoníku práce, lektor Petr Hůrka, náměstek ministra práce a spoluautor novely.
Ve stanovený den dopoledne 10.00 - 12.00 shromáždění členů, odpoledne seminář.
d.) Duben: vyhlášení výsledků ankety Manažer roku a konference na téma „Gender“ pořádaných ČMO a Hospodářskou komorou v polovině dubna na Žofíně. Konference bude probíhat dopoledne, vyhlášení výsledků ankety odpoledne. Mezi oslovenými přednášejícími je v tuto chvíli např. Věra Jourová.
e.) Květen: zkoušky k dosažení certifikátu "Personální manažer".
f.) Září: konference k 25. výročí založení KPČR, na níž se pozvou všichni současní i dosažitelní bývalí členové.
g.) Listopad: jednodenní výjezdní klubové setkání (téma a místo budou doplněny).
h.) Další návrhy témat akcí: pozvat jako přednášejícího JUDr. M. Bukovjana, Mgr. V. Černého /pracovní právo/, JUDr. R. Bernarda /Občanský zákoník/. Všichni přítomní byli zároveň vyzváni, aby poslali případné další návrhy.
Příští zasedání: 14. ledna 2016 (čtvrtek) od 9:30 hodin
Zapsala: Adéla Vaňharová