Zápis z jednání výboru a DR Klubu personalistů ČR, z.s., 9. dubna 2015


Jednání vedl prezident KPČR Mgr. Jan Března. V úvodu poděkoval všem kolegům, kteří se podíleli na vyklízení kancelářských prostor v Jankovcově ulici v Praze 7.

Registrace nového sídla společnosti (Na Kopanina 936, Březová – Oleško) zatím nepotvrzena. Schránka na poštovní zásilky funguje ještě na staré adrese. Je třeba nechat zhotovit nové razítko.

Současně s touto žádostí je vyřizována i změna názvu pro „Region Morava a Slezsko, p.s.“

Seminář: „Ochrana osobních údajů z pohledu nového občanského zákoníku.
Identifikace, autentizace a elektronické komunikace“
se bude konat dne 23. 4. 2015.
Lektor: Mgr. Vít Zvánovec, odbor legislativy a zahraničních vztahů, ÚOOÚ
Místo konání: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 21, Praha 8.
Vložné: pro členy Klubu personalistů 500 Kč, pro nečleny 900 Kč.

Do programu příštího výboru zařadíme bod: „Poskytnutí půjčky 20 000 Kč regionální MS sekci na pokrytí nezbytných nákladů.“ (Její vypořádání.)

Členka výboru Věra Stárová připraví ve spolupráci se společností 1. VOX a.s. seminář na téma Minimální mzda v Německu a dopady zákona na naše zaměstnavatele vysílající své zaměstnance k výkonu práce do Německa.

Příští schůze výboru: 14. 5. 2015 od 9:30
(v jednací síni Kooperativa pojišťovna a.s., VIG, Praha 8)

Zapsala: Věra Stárová