Zápis z jednání výboru a DR Klubu personalistů ČR, z.s., 19. října 2015


1. Na úvod zasedání výboru KP ČR proběhlo jednání s uchazečkou, která má zájem převzít administrativní
agendu Klubu. Všichni přítomní členové výboru KP ČR se shodli, že uchazečka (Alena Brussmannová)
splňuje všechny požadavky k vykonávání této činnosti. Pan Března se s p. Brussmannovou dohodne na
konkrétních podmínkách nástupu.

2. Pan Beneš informoval členy výboru o tom, že:
– provedl aktualizaci internetových stránek (je možno mu posílat další nové příspěvky)
– nadále jsou funkční tyto e-mailové adresy: info@klubpersonalistu.cz (přednostní) i 
klub.personalistu@tiscali.cz (starší – používat jen nouzově)
– stavu členů KP ČR (nové zájemkyni o členství bude zaslána faktura)

3. Pan Března informoval o stavu příprav společné konference ČMA a KP ČR, která se pod názvem
„HLEDÁNÍ VÝJIMEČNOSTI II“ bude konat dne 26. 11. 2015; 9:00–13:30 v Hlavním sále Valdštejnského
paláce Senátu Parlamentu ČR.
Pozvánky budou rozeslány v co nejkratším termínu všem členům a přátelům KP ČR. Pozvánka
s přihláškou bude též vystavena na www.klubpersonalistu.cz.

4. Stav finančních prostředků k 19. 10. 2015 (po provedení převodu částky z běžného ú. na spořící ú.)::
– běžný: XXXX Kč
– spořící: YYYY Kč
– Celkem: ZZZZ Kč.
– Stav pokladny: 0 Kč (fyzicky zatím není).

5. Příští jednání výboru KP ČR se bude konat v pondělí 12. 11. 2015, od 9:30 v jednací místnosti
společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.

Zapsala: Věra Stárová
Dne: 20. 10. 2015