Zápis z jednání výboru a DR Klubu personalistů ČR, z.s., 14. května 2015


Jednání vedl prezident KP ČR Mgr. Jan Března.

Stav finančních prostředků k 9. 5. 2015:
V pokladně je XXXXX Kč, na kontě YYYYYYY Kč. Celkem ZZZZZZ Kč.

Stav členské základny: 29 společností, 3 individuální členové.

Registrace nového sídla společnosti (Na Kopanina 936, Březová – Oleško) a změna názvu pro „Region Morava a Slezsko, p.s. by měly být potvrzeny každým dnem. Poté budou provedeny změny na finančním úřadě a v bance.

Dne 23. 4. 2015 se pod vedením Mgr. Vítem Zvánovcem z odboru legislativy a zahraničních vztahů, ÚOOÚ konal seminář „Ochrana osobních údajů z pohledu nového občanského zákoníku – identifikace, autentizace a elektronické komunikace“. Účastníci byli s jeho obsahem i přes jeho obecnější povahu spokojeni.
Vyúčtování:
Počet účastníků platících 11 / 1 mimo KP ČR
Vložné 5 900 Kč
Nájem, lektor, občerstvení 0 Kč
Zisk 5 900 Kč

Dne 29. 4. 2015 se konaly zkoušky k získání certifikátu Personální manažer. Všichni účastníci u zkoušek uspěli.
Vyúčtování:
Počet účastníků platících 6
Vložné 6x XXXXXXXX
Nájem, lektor, občerstvení 0 Kč
Zisk XXXX

Členové výboru projednali záležitost „Poskytnutí půjčky 20 000 Kč regionální MS sekci na pokrytí nezbytných nákladů“ a způsob jejího vypořádání. Výbor se usnesl, že účel poskytnutí půjčky byl naplněn a je proto upuštěno od požadavku jejího navrácení (půjčka je považována za nenávratnou).

Členka výboru Věra Stárová (resp. společnost 1. VOX a.s.) nabízí členům KP ČR účast na semináři „Vysílání zaměstnanců do Německa a dalších států EU se zaměřením na německý zákon o minimální mzdě“ za zvýhodněných finančních podmínek. Seminář se bude konat dne 16. 6. 2015 od 9 hodin v učebně budovy SMOSK, Senovážné náměstí 23, Praha 1.
Další klubové setkání se bude konat ve dnech 25. - 26. června 2015 na Červeném Hrádku a v Tušimicích. V nejbližších dnech bude rozeslána pozvánka. Na programu prvního dne je seminář „Jak správně servírovat informace mozku, aby paměť dobře sloužila “ – lektorka Irena Škobisová. Druhý den bude exkurze do elektrárny Tušimice, která je po nedávné rekonstrukci a je velmi zajímavým objektem.

Příští schůze výboru, plánovaná na 11. 6. 2015, se konat nebude (zahraniční cesta p. Březny)

Další schůze by se měla uskutečnit 9. 7. 2015 od 9:30
(v jednací síni Kooperativa pojišťovna a.s., VIG, Praha 8)

Zapsala: Věra Stárová